Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

Je kan een woning kopen indien:

 • je meerderjarig bent;
 • je inkomen tussen de minimum- en maximumgrens ligt;
 • je geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebt in België of in het buitenland.

De meeste huurwoningen zijn te koop. Volgende huurwoningen zijn niet te koop:

 • woningen met gemeenschappelijke delen: appartementen, duplexen, ondergrondse parkeergarages,…
 • woningen die deel zijn van een geklasseerd monument

Neem contact op om na te gaan of jouw huurhuis te koop is.

Ons Dak verhuurt huizen en appartementen. De woningen hebben 1 tot 4 slaapkamers. Sommige woningen hebben een tuin of een terras. Er zijn woningen met een (ondergrondse) garage, carport of parkeerplaats. Sommige appartementen zijn voorzien van een lift.

Er zijn ook aangepaste woningen voor senioren of voor mensen met een beperking.

Let op: hoe meer je je keuze beperkt, hoe langer je op een woning moet wachten.

De prijs van een sociale koopwoning is afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning, enz.

De grondprijs ligt lager dan de waarde van de grond op de private markt en wordt bepaald door een erkend schatter. Op de grondwaarde betaal je een verlaagd BTW-tarief van 6%.

De kostprijs van de woning bestaat uit de bouwprijs die wij aan de aannemer betalen vermeerderd met de BTW. Voor sociale koopwoningen geldt een verlaagd BTW-tarief van 6%.

Je keuze van afwerkingsgraad beïnvloedt de prijs van de woning. Je kan kiezen voor een niet-afgewerkte woning, een gedeeltelijk afgewerkte woning of een volledig afgewerkte woning.

Welke afwerking kan je zelf laten uitvoeren?

 • sanitaire toestellen
 • keukenmeubilair
 • vloer- en wandtegels
 • binnendeuren

Hoe minder de woning afgewerkt is, hoe lager de prijs.

Om je in te schrijven voor een sociale woning maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

     

We hebben enkele documenten nodig om na te gaan of je aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet:

 • ingevuld inschrijvingsdocument: alle meerderjarige gezinsleden moeten dit ondertekenen.
 • verklaring op eer voor eigendom: alle meerderjarige gezinsleden moeten dit ondertekenen.
 • inkomensbewijzen: belastingsbrief en/of fiscale fiches van 2013.

     

Indien van toepassing in jouw situatie:

 • bewijs van lopende echtscheiding
 • attest taalbereidheid
 • formulier ‘verblijf van kinderen’ bij bezoekregeling of hoederecht
 • attest van invaliditeit
 • attest van inburgering

Je kan terecht bij je bank voor een lening. Voor een sociale lening verwijzen we je door naar Landwaarts (Scholtisplein 11 in Neeroeteren) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen.

Enkel de hoofdhuurder kan de huurwoning kopen.

Er zijn drie categorieën van huurders:

 • categorie A: het gezinshoofd en zijn wettelijke/feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract de woning betrekken.

 • categorie B: 
  1) De persoon die huwt of wettelijke gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder na de aanvang van de huurovereenkomst.
  2) De persoon die minstens twaalf maanden huurder cat. C is en die als partner samenwoont met een huurder cat. A.

 • categorie C: 
  1) Alle andere meerderjarige personen die bij en na aanvang van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de oorspronkelijke huurder.
  2) Kinderen die meerderjarig worden.

Let op: Inwonende kinderen worden mee huurder worden als ze meerderjarig worden. Ze vallen  onder alle huurdersverplichtingen.

Ons Dak kan inwoonst van huurders categorie C weigeren indien:
-    ze niet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoen (behalve inkomensvoorwaarden)
-    ze al een andere sociale woning hebben gehuurd en daar hun huurdersverplichtingen niet nakwamen
-    de woning te klein is voor nog een bijkomende persoon

Eenmaal gekocht ben je volledig eigenaar van de woning en bijhorende grond.

Je kan je huurwoning kopen indien:

 • je huurder bent van de woning;
 • de woning minstens 15 jaar oud is;
 • je geen woning of bouwgrond hebt in volle eigendom of volledig vruchtgebruik in België of in het buitenland bezit.

opgelet: niet alle huurwoningen zijn te koop. Neem contact op met Ons Dak voor meer informatie.

De eigendomsvoorwaarde en inkomensvoorwaarde kunnen op basis van jouw gegevens bekeken worden. Je kan je inschrijven voor een sociale woning zonder je partner indien:

 • De echtscheidingsprocedure is opgestart.
 • Je een wettelijke samenwoning gaat beëindigen.
 • Je kan aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

Na aankoop van de woning moet je minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Je mag de woning niet verhuren of verkopen.

Je blijft op de wachtlijst staan tot je aan de beurt komt voor een woning.

Let op: Elk oneven jaar (2017, 2019,2021,...) vernieuwt Ons Dak de wachtlijst. Je moet je inschrijving bevestigen. Reageer je niet tijdig op de brief of voldoe je niet langer aan de voorwaarden? Dan schrapt Ons Dak je van de wachtlijst.

 

Indien je interesse hebt om je huurwoning te kopen, kan je bij Ons dak gratis en vrijblijvend een richtprijs vragen. 

In de volgende stap bepaalt een erkend schatter de verkoopprijs van de woning. Deze prijs blijft één jaar geldig. 

Wanneer je definitief beslist de woning aan te kopen, ondertekenen we samen een verkoopsovereenkomst. Voor het verlijden van de akte kies je zelf een notaris.

Je sluit je lening af bij een bank naar keuze. Als je interesse hebt in een sociale lening, kunnen wij je informeren en doorverwijzen naar Landwaarts (Scholtisplein 11 in Neeroeteren) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Na aankoop van de woning moet je minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Je mag de woning niet verhuren of verkopen.

Als je binnen de 20 jaar na aankoop de woning  wil verkopen of verhuren, kan Ons Dak de woning terugkopen (wederinkooprecht) of een schadevergoeding vragen.
  
Het wederinkooprecht bepaalt dat wij jouw woning terug kunnen kopen voor een prijs die de som is van de geïndexeerde oorspronkelijke verkoopprijs, de geïndexeerde aktekosten en de kosten van eventuele uitgevoerde  verbeteringswerken.

Het bedrag van de schadevergoeding wordt opgenomen in de akte. Dit bedrag vermindert elk jaar met 1/20ste.

Je kan je keuze niet zomaar wijzigen. In de oneven jaren (2017, 2019, 2021 …) vernieuwt Ons Dak de wachtlijst. Je krijgt van Ons Dak bericht en je moet als kandidaat-huurder:

 • Bevestigen of je nog kandidaat wil blijven voor een woning.
 • Nakijken of je je voorkeuren wil aanpassen.
 • Nakijken of de samenstelling van je gezin nog correct is.

Het is moeilijk vooraf te voorspellen hoe lang je op een woning moet wachten. De wachtperiode hangt af van het aanbod in de gemeente en het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst.

Maak een ruime keuze bij je inschrijving. Bespreek bij uw inschrijving alle mogelijkheden.

Als eigenaar van de woning mag je werken uitvoeren aan je woning. Voor sommige werken heb je een bouwvergunning nodig. Dit kan je navragen bij je gemeente. Houd ook rekening met voorwaarden die opgenomen zijn in de verkoopakte.

Er geldt geen inkomensvoorwaarde voor het kopen van de huurwoning.

Je betaalt je huur vóór de tiende dag van elke maand. Vermeld bij de overschrijving steeds de gestructureerde mededeling. Je kan deze terugvinden op het formulier van je huurprijsberekening.

Betaal je huur via een doorlopende opdracht. Zo vergeet je nooit je huur te betalen. Maak een afspraak bij je bank voor meer informatie.

Verwittig je bank wanneer het bedrag van de huur verandert.

Jouw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in volle eigendom.

Ons Dak schrapt je van de wachtlijst wanneer:

 • Je een aanbod hebt aanvaard.
 • Je twee keer een woning geweigerd hebt.
 • Je niet reageert op de brief bij vernieuwing van de wachtlijst.
 • Je bij vernieuwing van de wachtlijst niet langer blijkt te voldoen aan de inkomensvoorwaarde.
 • Je bij een aanbod niet voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden.
 • Je ons onjuiste of onvolledige verklaringen hebt bezorgd.
 • Je vraagt om geschrapt te worden.

Een erkend schatter bepaalt de verkoopprijs van je huurwoning.

Naast de verkoopprijs moet je rekening houden met volgende kosten:

 • administratiekosten: 50 euro
 • schattingskosten: 268 euro
 • notariskosten en registratierechten. Voor sociale woningen worden de notariskosten gehalveerd. Je notaris informeert je over deze kosten.

De huurprijs van een sociale woning hangt af drie factoren:

 • de marktwaarde van de huurwoning
 • de samenstelling van je gezin
 • het inkomen van je gezin 

Elke huurder betaalt ook extra huurlasten.


Afhankelijk van het type woning dat je huurt kunnen er vier soorten huurlasten zijn:

 • voorschot gemeenschappelijke kosten
 • onderhoudskosten centrale verwarming
 • onderhoudskosten ventilatie
 • brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

Bekijk de volledige berekening

Geef veranderingen van je adres steeds door aan Ons Dak. Zo kunnen we je bereiken als je aan de beurt komt voor een woning.

Wanneer je gezinssamenstelling verandert geef je dit zo snel mogelijk door aan Ons Dak. Je gezin kan groter worden wanneer iemand bij je komt inwonen of wanneer er een kindje geboren wordt. Je gezin kan kleiner worden wanneer iemand uit het gezin de woning verlaat of wanneer er iemand overlijdt. Als je gezin groter of kleiner wordt kom je mogelijk in aanmerking voor grotere of kleinere woningen. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door.

Een erkend schatter legt de verkoopprijs vast. Deze prijs is bindend. Je kan er niet over onderhandelen.

Je krijgt bevestiging zodra je inschrijving in orde is. Vanaf dan sta je op de wachtlijst.

De wachtlijst is chronologisch opgesteld: wie zich eerst inschrijft staat vooraan in de lijst. Als nieuwe kandidaat sta je achteraan op de lijst. Telkens als er een geschikte woning vrijkomt, schuif jij omhoog op de lijst. Als je bovenaan op de wachtlijst staat, ben jij aan de beurt. Je krijgt van Ons Dak bericht. De wachttijd kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Ons Dak moet met een aantal voorrangsregels rekening houden. Kandidaten die de afgelopen zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond krijgen voorrang op kandidaten die niet in de gemeente wonen. Kandidaten die binnen het werkgebied van Ons Dak wonen krijgen voorrang op kandidaten die buiten het werkgebied wonen.

Het kan voorkomen dat je achteruit gaat op de wachtlijst.

De verkoopprijs blijft één jaar geldig.

Wanneer je als eerste aan de beurt komt en je aanvaardt de woning dan gaat Ons Dak na of je aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet. De toewijzingsvoorwaarden zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden op één uitzondering na: was je bij de inschrijving nog gehuwd maar schreef je je zonder partner in, dan moet je nu kunnen aantonen dat de echtscheiding is gestart.

Wanneer je de woning aanvaardt, dan moeten alle meerderjarige gezinsleden het huurcontract ondertekenen. Vooraleer je de sleutels krijgt stort je de waarborg van maximum 930 euro en 32 euro plaatsbeschrijvingskosten.

Wanneer je aan de beurt komt en je weigert of je reageert niet op de brief is dit je eerste weigering. Het duurt drie maanden vooraleer je opnieuw een woning kunt aangeboden krijgen. Wil je sneller terug aan de beurt komen? Neem dan contact op met Ons Dak.

Bij een tweede weigering wordt je als kandidaat-huurder van de wachtlijst geschrapt. Je kan je wel opnieuw inschrijven.

Je kan terecht bij je bank voor een lening. Voor een sociale lening verwijzen we je door naar Landwaarts (Scholtisplein 11 in Neeroeteren) of naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen.

Je mag één keer een woning weigeren. Niet reageren op de brief van het aanbod is ook een weigering. Je blijft als kandidaat op de wachtlijst staan. Je krijgt drie maanden geen woning aangeboden. Nadien kan je terug aan de beurt komen. Neem contact op met Ons Dak als je sneller terug aan de beurt wil komen.

Bij een tweede weigering schrapt Ons Dak je van de wachtlijst.

Opgelet: bij een eerste weigering verlies je je recht op de huurpremie. Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be

Als je de huurwoning hebt gekocht, ben je volledig eigenaar van de woning en bijhorende grond.

Je inkomen en eigendomssituatie worden bekeken alsof je gehuwd bent.

Hiervan kan enkel afgeweken worden indien:

 • een vordering tot echtscheiding is ingesteld
 • gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding
 • een vermoeden van afwezigheid, zoals vermeld in art. 112 van het Burgerlijk Wetboek, is vastgesteld

Na aankoop van de woning moet je minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Je mag de woning niet verkopen of verhuren.

De huurprijs wordt elk jaar aangepast. In december ontvang je de nieuwe huurprijs. Deze gaat in vanaf 1 januari.


Je huurprijs kan in de loop van het jaar alleen aangepast worden indien:

 • Er wijzigingen zijn in je gezinsinkomen.
  Je gezinsinkomen kan soms dalen. Als je gezinsinkomen drie opeenvolgende maanden 20% lager is dan het gezinsinkomen van drie jaar geleden, kan je Ons Dak vragen om je huurprijs te herzien. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de maand na je ons alle bewijsstukken hebt bezorgd.  Elke zes maanden moet je Ons Dak een bewijs van je inkomen bezorgen.
  Bij overgang naar pensioen bezorg je Ons Dak een attest van je pensioendienst en een uittreksel van de eerste uitbetaling.
  Elk jaar in december loopt de huurprijsherziening af. Ons Dak neemt in december contact met je om je te informeren over de aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.
 • Er wijzigingen zijn in je gezinssamenstelling.
  Geef wijzigingen in je gezin zo snel mogelijk door aan Ons Dak. Wijzigingen kunnen invloed hebben op je huurprijs.
  Wanneer er iemand extra bij je komt wonen moet je eerst toestemming vragen aan Ons Dak. De nieuwe inwoner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Dit geldt niet als je getrouwd  bent. Verder moet de woning voldoende slaapkamers hebben om de inwoning goed te keuren. Dit bepaalt de wet.

  

Wijzigingen in gezondheidstoestand van een gezinslid: erkende invaliditeit

Breng Ons Dak zo snel mogelijk op de hoogte wanneer iemand in het gezin invalide wordt. Dit heeft een invloed op de “personen ten laste” en bijgevolg op je huurprijs. Bezorg ons de nodige attesten. De huurprijs wordt aangepast vanaf 1 januari.

Na aankoop van de woning moet je minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Je mag de woning niet verkopen of verhuren.

Als je binnen de 20 jaar na aankoop de woning wil verkopen of verhuren, kan Ons dak de woning terugkopen (wederinkooprecht).

Het wederinkooprecht bepaalt dat wij jouw woning terug kunnen kopen voor een prijs die de som is van de geïndexeerde aktekosten en de kosten van eventuele uitgevoerde verbeteringswerken.

Er volgt een plaatsbeschrijving. Je krijgt de sleutels van de woning. Na je verhuis brengt Ons Dak je een kennismakingsbezoek.

Als eigenaar mag je werken uitvoeren aan je woning. Voor sommige werken heb je een bouwvergunning nodig. Dit kan je navragen bij je gemeente.

Kan je je huur of rekening niet betalen? Ons Dak stuurt je een herinneringsbrief en komt bij je op huisbezoek om de huurachterstand te bespreken. Het is in je eigen voordeel om betalingsproblemen niet te laten aanslepen. Neem op tijd zelf contact op met Ons Dak. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing. Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan.

Jouw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in volledige eigendom.

De plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van de woning. Samen met jou overloopt een medewerker de staat van de woning.  We noteren de meterstanden van water, gas en elektriciteit. De plaatsbeschrijving wordt ter plaatse opgesteld en ondertekend door jou en de medewerker van Ons Dak. Een plaatsbeschrijving wordt in het begin en op het einde van je huurovereenkomst opgesteld.

De plaatsbeschrijving is van belang bij de eindafrekening en het terugbetalen van de waarborg. Het beschermt je als nieuwe huurder. Voor schade die al aanwezig is op het moment van de plaatsbeschrijving kan je later niet verantwoordelijk gesteld worden.

Je sluit zelf een brandverzekering af voor je inboedel. Onder inboedel verstaan we meubels, elektrische apparaten, gordijnen, behang,…

Ons Dak heeft een brandverzekering voor de woning afgesloten.

Veel huurders zijn via Ons Dak verzekerd voor afstand van verhaal tegenover de huurder en derden. Dit betekent dat Ons Dak bij schade aan het gebouw, waarvoor jij als huurder aansprakelijk bent, zich niet tegen je keert voor de gebouwschade. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade. Als huurder betaal je maandelijks de premie voor afstand van verhaal. Deze bedraagt 1,72 euro.

Op je huurprijsberekening kan je nagaan of jij verzekerd bent voor afstand van verhaal.Indien 1,72 euro in je berekening is opgenomen, langs de term 'BRANDVERZ AFST VERH' ben je hiervoor verzekerd via Ons Dak.

Heb je interesse in een brandverzekering afstand van verhaal via Ons Dak? Neem dan contact op met Esther Geerkens.

Neem contact op met Ons dak. Ons Dak onderzoekt of je woning onaangepast is aan je fysieke toestand.

De rationele bezetting van een woning bepaalt of je woning te groot of te klein is. De oppervlakte van je woning en het aantal slaapkamers moet overeenkomen met je gezinsgrootte. Neem contact op met Ons Dak wanneer je woning te groot of te klein is.

Je huur opzeggen kan altijd. Dit doe je schriftelijk. Je stuurt Ons Dak een brief of een mailtje  of je geeft je opzegbrief af aan het loket.

De opzegtermijn duurt drie maanden. De opzeg start de eerste dag van de nieuwe maand volgend op de maand waarin je de opzeg gedaan hebt.

bijvoorbeeld: je deed de huuropzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.

Bij overlijden eindigt de huurovereenkomst op het einde van de maand.

Bij verhuis naar een rust- of verzorgingstehuis geldt een opzegtermijn van één maand. Je bezorgt Ons Dak een attest van je opname.

Kinderen of andere huurders categorie C verlaten de woning ten laatste zes maanden na de opzeg of na het overlijden van de huurder.

Wanneer de overblijvende huurders vertrekken stelt Ons Dak een plaatsbeschrijving op.
De herstelling van de eventuele schade wordt aangerekend aan degene die als laatste nog huurders waren. De waarborg kan pas worden teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt is door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.
De huurder die de woning voortijdig verliet is op dat moment geen huurder meer en kan dan ook niet mee aansprakelijk geacht worden voor de schade die dan vastgesteld wordt.

webdesign by CRE8 | Disclaimer