Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

De meeste huurwoningen zijn te koop. Volgende huurwoningen zijn niet te koop:

 • Woningen met gemeenschappelijke delen:
  - appartementen
  - duplexen
  - ondergrondse parkeergarages
  - woningen in combinatie met appartementen of me tgemeenschappelijke ondergrondse garage,...
 • Woningen die deel zijn van een geklasseerd monument.
 • Woningen waarbij de verkoop leidt tot een versnipperde woningblok (vb. halfopen of gesloten verbouwing waarvan alle woningen nog verhuurd zijn.

Neem contact op om na te gaan of jouw huurhuis te koop is.

Ons Dak verhuurt huizen en appartementen. De woningen hebben 1 tot 4 slaapkamers. Sommige woningen hebben een tuin of een terras. Er zijn woningen met een garage, carport of (ondergrondse) parkeerplaats. Sommige appartementen zijn voorzien van een lift.

Er zijn ook aangepaste woningen voor senioren of voor mensen met een fysieke beperking.

Let op: hoe meer je je keuze beperkt, hoe langer je op een woning moet wachten.

Om je in te schrijven voor een sociale woning vul je het online inschrijvingsformulier in en bezorgt dit getekend aan Ons Dak. Wij gaan na of je aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Als je al huurder bent, moet het online inschrijvingsformulier niet ondertekend te worden. Indien wij bijkomende documenten nodig hebben, nemen wij contact met je op.

Enkel de hoofdhuurder kan de huurwoning kopen.

Enkel het gezinshoofd en zijn wettelijke/feitelijke partner - echtgenoot die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract de woning betrekken.

De partner die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder na de aanvang van de huurovereenkomst.

De partner die minstens twaalf maanden als partner samenwoont met de hoofdhuurder.

Je kan je huurwoning kopen indien:

 • je huurder bent van de woning;
 • de woning minstens 15 jaar oud is;
 • je geen woning of bouwgrond hebt volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik in België of in het buitenland.
 • je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap waarin je zakelijke rechten hebt ingebracht.

opgelet: niet alle huurwoningen zijn te koop. Neem contact op met Ons Dak voor meer informatie.

Je kan je inschrijven voor een sociale woning op voorwaarde dat je ex-partner de woning niet mee gaat huren.

Als je samen een onroerend goed (woning, …) bezit, moet je kunnen aantonen dat je de eigendom samen hebt gekocht.

Je blijft op de wachtlijst staan tot je aan de beurt komt voor een woning.

Let op: Elk oneven jaar (2021, 2023, …) vernieuwt Ons Dak de wachtlijst. Je moet je inschrijving dan bevestigen. Reageer je niet (tijdig) op de brief of voldoe je niet langer aan de voorwaarden? Dan schrapt Ons Dak je van de wachtlijst.

 

Indien je interesse hebt om je huurwoning te kopen, kan je bij Ons dak gratis en vrijblijvend een richtprijs vragen. 

In de volgende stap bepaalt een erkend schatter de verkoopprijs van de woning. Deze prijs blijft één jaar geldig. 

Wanneer je definitief beslist de woning aan te kopen, ondertekenen we samen een verkoopsovereenkomst. Voor het verlijden van de akte kies je zelf een notaris binnen ons werkgebied (Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Bree of Oudsbergen).

Je sluit je lening af bij een bank naar keuze. Als je interesse hebt in een sociale lening, kunnen wij je informeren en doorverwijzen naar Landwaarts (Scholtisplein 11 in Neeroeteren) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Je kan je keuze niet zomaar wijzigen.

Dit kan enkel:

 • Eénmalig binnen de eerste drie maanden na je inschrijving, met behoud van je inschrijvingsdatum;    
 • Bij de actualisatie in elk oneven jaar (2021, 2023, …), met behoud van je inschrijvingsdatum;
 • Ten allen tijden, met behoud van je inschrijvingsdatum, indien:
  Een wijziging in de gezinssamenstelling of sociale omstandigheden tot gevolg heeft dat je een ander type woning (appartement of huis, aantal slaapkamers, ligging) nodig hebt;
  Een wijziging van je situatie een invloed heeft op de toepassing van de voorrangregels vermeld in het kaderbesluit sociale huur;
  Je door een fysieke beperking de woningen van je oorspronkelijk keuzes niet meer kan aanvaarden.

Het is moeilijk te voorspellen hoe lang je op een woning moet wachten. De wachtperiode hangt af van het aanbod in de gemeente en het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst.

Maak een ruime keuze bij je inschrijving. De gemiddelde wachttijden bij Ons Dak vind je hier.

Er geldt geen inkomensvoorwaarde voor het kopen van de huurwoning.

Je betaalt je huur vóór de tiende dag van elke maand. Vermeld bij de overschrijving steeds de gestructureerde mededeling. Je kan deze terugvinden op het formulier van je huurprijsberekening.

Betaal je huur via een doorlopende opdracht. Zo vergeet je nooit je huur te betalen. Maak een afspraak bij je bank voor meer informatie.

Verwittig je bank wanneer het bedrag van de huur verandert.

Ons Dak schrapt je van de wachtlijst wanneer:

 • Je een aanbod hebt aanvaard en huurder wordt.
 • Je twee keer een woning weigert of niet reageert op een aanbod.
 • Je niet reageert op de brief bij vernieuwing van de wachtlijst (actualisatie).
 • Je bij vernieuwing van de wachtlijst niet langer blijkt te voldoen aan de inkomensvoorwaarde.
 • Je bij een aanbod niet voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden.
 • Je ons onjuiste of onvolledige verklaringen hebt bezorgd.
 • Je vraagt om geschrapt te worden.

Een erkend schatter bepaalt de verkoopprijs van je huurwoning.

Naast de verkoopprijs moet je rekening houden met volgende kosten:

 • administratiekosten: 50 euro
 • schattingskosten: 288 euro (van toepassing in 2020)
 • notariskosten en registratierechten. Voor sociale woningen worden de notariskosten gehalveerd. Je notaris informeert je over deze kosten.

De huurprijs van een sociale woning hangt af drie factoren:

 • de marktwaarde van de huurwoning
 • de samenstelling van je gezin
 • het inkomen van je gezin 

Elke huurder betaalt ook extra huurlasten.


Afhankelijk van het type woning dat je huurt kunnen er vier soorten huurlasten zijn:

 • voorschot gemeenschappelijke kosten
 • onderhoudskosten centrale verwarming
 • onderhoudskosten ventilatie
 • brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

Bekijk de volledige berekening.

Geef veranderingen van je adres of gezinssamenstelling altijd door aan Ons Dak. Zo blijven je gegevens steeds correct.

Als je gezin groter of kleiner wordt kom je mogelijk in aanmerking voor grotere of kleinere woningen. Geef daarom wijzigingen zo snel mogelijk door.

Een erkend schatter legt de verkoopprijs vast. Deze prijs is bindend. Je kan er niet over onderhandelen.

Je krijgt bevestiging zodra je inschrijving in orde is. Vanaf dan sta je op de wachtlijst.

De wachtlijst is chronologisch opgesteld: wie zich eerst inschrijft staat vooraan in de lijst. Als nieuwe kandidaat sta je achteraan op de lijst. Telkens als er een geschikte woning vrijkomt, schuif jij omhoog op de lijst. Als je bovenaan op de wachtlijst staat, ben jij aan de beurt. Je krijgt van Ons Dak bericht. De wachttijd kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Ons Dak moet met een aantal voorrangsregels rekening houden. Kandidaten die de afgelopen zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond krijgen voorrang op kandidaten die niet in de gemeente wonen. Kandidaten die binnen het werkgebied van Ons Dak wonen krijgen voorrang op kandidaten die buiten het werkgebied wonen.

Het kan voorkomen dat je achteruit gaat op de wachtlijst. Lees hier hoe dat kan of bekijk het filmpje.

De verkoopprijs blijft één jaar geldig.

Wanneer je als eerste aan de beurt komt en je aanvaardt de woning dan gaat Ons Dak na of je aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet. De toewijzingsvoorwaarden zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden.

Je kan de woning bezichtigen voor je definitief beslist. Wanneer je de woning aanvaardt, teken je het huurcontract. Voor je de sleutels krijgt, stort je de waarborg en de kosten voor de plaatsbeschrijving.

Wanneer je aan de beurt komt en je weigert of je reageert niet op de brief is dit je eerste weigering. Het duurt drie maanden vooraleer je opnieuw een woning kunt aangeboden krijgen. Wil je sneller terug aan de beurt komen? Neem dan contact op met Ons Dak.

Bij een tweede weigering wordt je als kandidaat-huurder van de wachtlijst geschrapt. Je kan je wel opnieuw inschrijven.

Je kan terecht bij je bank voor een lening. Voor een sociale lening verwijzen we je door naar Landwaarts (Scholtisplein 11 in Neeroeteren) of naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen.

Je mag één keer een woning weigeren. Niet reageren op de brief van het aanbod is ook een weigering. Je blijft als kandidaat op de wachtlijst staan. Je krijgt drie maanden geen woning aangeboden. Nadien kan je terug aan de beurt komen. Neem contact op met Ons Dak als je sneller terug aan de beurt wil komen.

Bij een tweede weigering schrapt Ons Dak je van de wachtlijst.

Opgelet: bij een eerste weigering verlies je je recht op de huurpremie. Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be

Als je de huurwoning hebt gekocht, ben je volledig eigenaar van de woning en bijhorende grond.

De huurprijs wordt elk jaar aangepast. In december ontvang je de nieuwe huurprijs. Deze gaat in vanaf 1 januari.


Je huurprijs kan in de loop van het jaar alleen aangepast worden indien:

 • Er wijzigingen zijn in je gezinsinkomen.
  Je gezinsinkomen kan soms dalen. Als je gezinsinkomen drie opeenvolgende maanden 20% lager is dan het gezinsinkomen van drie jaar geleden, kan je Ons Dak vragen om je huurprijs te herzien. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de maand na je ons alle bewijsstukken hebt bezorgd.  Elke zes maanden moet je Ons Dak een bewijs van je inkomen bezorgen.
  Bij overgang naar pensioen bezorg je Ons Dak een attest van je pensioendienst en een uittreksel van de eerste uitbetaling.
  Elk jaar in december loopt de huurprijsherziening af. Ons Dak neemt in december contact met je om je te informeren over je aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.
 • Er wijzigingen zijn in je gezinssamenstelling.
  Geef wijzigingen in je gezin zo snel mogelijk door aan Ons Dak. Wijzigingen kunnen invloed hebben op je huurprijs.
  Wanneer er iemand extra bij je komt wonen moet je eerst toestemming vragen aan Ons Dak. De nieuwe inwoner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Dit geldt niet als je getrouwd  bent. Verder moet de woning voldoende slaapkamers hebben om de inwoning goed te keuren.
 • Wijzigingen in gezondheidstoestand van een gezinslid: erkende invaliditeit.Breng Ons Dak zo snel mogelijk op de hoogte wanneer iemand in het gezin invalide wordt. Dit heeft een invloed op de “personen ten laste” en bijgevolg op je huurprijs. Bezorg ons de nodige attesten. De huurprijs wordt aangepast vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Je mag de woning eender wanneer verkopen of verhuren.

Ons Dak heeft een eeuwigdurend voorkooprecht. Als je de woning wilt verkopen, heeft Ons Dak als eerste het voorrecht om te woning te kopen. Het voorkooprecht moet ons steeds aangeboden worden.

Er volgt een plaatsbeschrijving. Je krijgt de sleutels van de woning. Na je verhuis komen we bij je langs voor een kennismakingsbezoek.

Als eigenaar mag je werken uitvoeren aan je woning. Voor sommige werken heb je een bouwvergunning nodig. Dit kan je navragen bij je gemeente.

Kan je je huur of rekening niet betalen? Ons Dak stuurt je een herinneringsbrief en biedt de mogelijkheid om bij jou aan huis te komen om de huurachterstand te bespreken. Het is in je eigen voordeel om betalingsproblemen niet te laten aanslepen. Neem op tijd zelf contact op met Ons Dak. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing. Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan.

Indien je elke maand betalingsmoeilijkheden hebt, kan je contact opnemen met het OCMW van je gemeente.

Jouw erfgenamen erven de woning met bijhorende grond in volledige eigendom.

De plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van de woning. Samen met jou overloopt een medewerker de staat van de woning.  We noteren de meterstanden van water, gas en elektriciteit. De plaatsbeschrijving wordt ter plaatse opgesteld en ondertekend door jou en de medewerker van Ons Dak. Een plaatsbeschrijving wordt in het begin en op het einde van je huurovereenkomst opgesteld.

De plaatsbeschrijving is van belang bij de eindafrekening en het terugbetalen van de waarborg. Het beschermt je als nieuwe huurder. Voor schade die al aanwezig is op het moment van de plaatsbeschrijving bij intrek, kan je later niet verantwoordelijk gesteld worden.

Je sluit zelf een brandverzekering af voor je inboedel. Onder inboedel verstaan we meubels, elektrische apparaten, gordijnen, behang,…

Ons Dak heeft een brandverzekering voor de woning afgesloten.

Veel huurders zijn via Ons Dak verzekerd voor afstand van verhaal tegenover de huurder en derden. Dit betekent dat Ons Dak bij schade aan het gebouw, waarvoor jij als huurder aansprakelijk bent, zich niet tegen je keert voor de gebouwschade. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade. Als huurder betaal je maandelijks de premie voor afstand van verhaal. Deze bedraagt 1,72 euro.

Op je huurprijsberekening kan je nagaan of jij verzekerd bent voor afstand van verhaal. Indien 1,72 euro in je berekening is opgenomen, langs de term 'BRANDVERZ AFST VERH' ben je hiervoor verzekerd via Ons Dak.

Heb je interesse in een brandverzekering afstand van verhaal via Ons Dak? Neem dan contact op met Esther Geerkens.

Neem contact op met Ons dak. Ons Dak onderzoekt of je woning onaangepast is aan je fysieke toestand.

De rationele bezetting van een woning bepaalt of je woning te groot of te klein is. De oppervlakte van je woning en het aantal slaapkamers moet overeenkomen met je gezinsgrootte. Neem contact op met Ons Dak wanneer je woning te groot of te klein is.

Je huur opzeggen kan altijd. Je stuurt Ons Dak een brief of een mailtje of je doet je opzeg online. Je krijgt nadien een bevestiging.

De opzegtermijn duurt drie maanden. De opzeg start de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de opzeg gedaan hebt.

bijvoorbeeld: je deed de huuropzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.Bij overlijden of bij verhuis naar een woonzorgcentrum geldt een opzegtermijn van één maand. Je bezorgt Ons Dak een attest van je opname of je familie bezorgt Ons Dak een attest van overlijden.

Wanneer je zelf de opzeg betekent, kunnen andere inwoners niet blijven wonen.

Kinderen of andere inwoners verlaten de woning ten laatste zes maanden na de opzeg of na het overlijden van de huurder.

Wanneer jullie beiden ingeschreven willen blijven kan je kandidaat-huurderdossier gesplitst worden, met behoud van je inschrijvingsdatum.

Het is ook mogelijk om één van de partijen te schrappen uit het dossier wanneer slechts één van de partijen wenst ingeschreven te blijven.

webdesign by CRE8 | Disclaimer