Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

Ons dak pakt sociale woonfraude aan

Ons dak pakt sociale woonfraude aan

Om een sociale woning te mogen huren, gelden er een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden houdt in dat je geen (gedeeltelijke) eigendom mag bezitten in België of in het buitenland.

En dat is niet vreemd. De overheid investeert immers veel geld om mensen die minder verdienen goedkoper te kunnen laten wonen. Het zou niet eerlijk zijn als je dan toch (gedeeltelijk) een eigen huis bezit. Niet eerlijk naar de overheid toe, maar ook niet naar alle andere sociale huurders of kandidaten die wachten op een betaalbare woning.

Ons Dak kan via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) nagaan of kandidaten of huurders beschikken over eigendom in België. Eigendommen in het buitenland kunnen we niet op dezelfde wijze controleren.

Fraude

Sommige sociale huurders blijken hier misbruik van te maken en plegen sociale fraude. Ze bezitten eigendom in het buitenland en stellen Ons Dak hier niet van op de hoogte. Ze huren een sociale woning zonder er recht op te hebben. De gevolgen van dergelijke fraude zijn groot: het verlies van de sociale woning en een financiële sanctie gebaseerd op de onterecht verkregen sociale korting.

Steun van de overheid

De overheid stelt middelen vrij om sociale huisvestingsmaatschappijen te ondersteunen in onderzoek naar sociale woonfraude. Er worden erkende onderzoekbureaus ingezet om te controleren of een sociale huurder eigendom heeft in het buitenland.

Ons Dak strijdt mee tegen sociale fraude en voert nu reeds verschillende onderzoeken via deze bureaus uit.

Heb je (gedeeltelijke) eigendom in het buitenland (verworven)? Breng Ons Dak dan zo snel mogelijk op de hoogte. We lichten je in over wat er verder moet gebeuren.

« terug
webdesign by CRE8 | Disclaimer