klachten

Volgens het klachtendecreet dd. 01/06/2001 heb je het recht om een klacht in te dienen over de handelswijze of werking van Ons Dak.  Een klacht is echter geen melding of een vraag naar informatie. Technische, sociale of andere meldingen kan je online doorgeven via "ik meld".               

Je kan een klacht indienen per brief, per e-mail, telefonisch of aan het loket.  Je vermeldt steeds de datum, je naam, adres en telefoonnummer. 

Raadpleeg onze klachtenbrochure..

webdesign by CRE8