Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
  • Ons Dak
verzekeringen woningen   nieuws   Ons Dak  

Verzekeringen

     

Ons Dak

Ons Dak heeft een brandverzekering afgesloten voor het pand dat je huurt. In deze verzekering is de clausule afstand van verhaal opgenomen. Dit betekent dat Ons Dak, bij schade aan het gebouw waarvoor jij verantwoordelijk bent, zich niet tegen jou keert om de schade te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade aan Ons Dak. Ze vraagt de vergoeding  niet terug van de verantwoordelijke van de schade. Let op: dit geldt enkel voor schade aan het gebouw, niet voor schade aan je inboedel.

Ons Dak rekent de premie voor de brandverzekering inclusief afstand van verhaal voor gebouwschade door via de huurlasten. In 2021 bedraagt deze 1,43 euro per maand.

    

Huurder

Inboedelverzekering

Als je een woning bij Ons Dak huurt ben je verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten.  Deze verzekering verzekert je inboedel tegen brand- en waterschade. Je verzekert zelf je inboedel tegen:

  • brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsrisico, rook- of roetschade
  • waterschade
  • storm, hagel en sneeuw- en ijsdruk
  • natuurrampen

Onder inboedel verstaan we meubels, elektrische apparaten, gordijnen, behang, maar ook bijgebouwde constructies zoals tuinhuizen, veranda’s,…

   

Familiale verzekering/ verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Als er in je woning een brand of waterlek ontstaat, kunnen ook de buren hierdoor schade hebben. Voor de schade aan hun inboedel kunnen ze zich tot jou wenden. Je kan je hiervoor verzekeren. Dat heet verzekering burgerlijke aansprakelijkheid of familiale verzekering.

Een voorbeeld: er is brand in jouw woning door jouw fout en er is schade aan het gebouw (ramen, keuken, gevel,..). Je moet niets betalen want Ons Dak is daarvoor verzekerd met afstand van verhaal. De schade aan je eigen inboedel wordt door jouw verzekeraar vergoed. Bij je onderburen is er waterschade aan hun inboedel. De verzekeraar van je onderbuur vergoedt de schade aan de inboedel en kan dit bedrag van jou (als schadeveroorzaker) terugeisen. Je betaalt dit zelf tenzij je je burgerlijke aansprakelijkheid hebt verzekerd.

     

Diefstal of vandalisme

Je kan je inboedel (inclusief bijgebouwde constructies) laten verzekeren tegen inbraak, vandalisme en glasbraak. Dit is niet verplicht.

     

Verzekering via Ethias

Je kan via Ethias genieten van een voordelig aanbod exclusief voor huurders van een sociale woning.

Je kan je bij Ethias laten verzekeren voor:

  1. Je inboedel. Is er schade aan jouw spullen door bijvoorbeeld een storm, een waterlek of brand? Dan vergoedt de verzekering de waarde van je spullen. (Let op: dit geldt niet voor tuinmeubels.) 
  2. Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) (= de familiale). Stel dat je tijdens het fietsen iemand aanrijdt of je kind breekt tijdens het spelen bij de buren een dure vaas, dan ben je hiervoor verzekerd. Eigen schade wordt niet gedekt. Houd ook rekening met een vrijstelling van €265* bij materiële schade. Dat betekent dat de verzekering het bedrag boven €265 vergoedt. Bij lichamelijke schade valt die vrijstelling weg.
  3. Rechtsbijstand. Stel je lijdt schade maar de persoon die de schade veroorzaakte, weigert je te betalen. Rechtsbijstand komt dan tussen om dit soort geschillen op te lossen.
  4. Diefstal en vandalisme. Is er bij je ingebroken en hebben ze een paar spullen gestolen, dan wordt je vergoed voor de waarde van de gestolen goederen en eventuele andere schade (met uitzondering bijv. van diefstal en schade aan voertuigen).

Inboedel, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn standaard inbegrepen. Je kiest zelf of je diefstal en vandalisme extra wil verzekeren.

   

Bereken "hier" de prijs van je verzekering via Ethias

      

Let op: Ons Dak adviseert deze verzekering. Je bent hiertoe niet verplicht. De verzekering loopt echter tussen jou en Ethias, zonder tussenkomst van Ons Dak.

* Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van consumptieprijzen volgens de index van 09/2020.

Ons Dak brengt bewoners samen
Ons Dak brengt bewoners samen

Ons Dak ondersteunt bewoners in het organiseren van activiteiten. Het doel is om buren weer samen te brengen.

download item
nieuwe medewerkers technische dienst
nieuwe medewerkers technische dienst

Ben en Daan startten onlangs bij onze technische dienst.

download item
Ons Dak bouwt acht nieuwe woningen in Molenbeersel
Ons Dak bouwt acht nieuwe woningen in Molenbeersel

Ons Dak bouwt drie nieuwe woningen in de Schutterstraat en vijf appartementen in de Zandbosstraat in Molenbeersel.

download item
Dienst bewonerscontacten breidt uit
Dienst bewonerscontacten breidt uit

Begin augustus verwelkomde Ons Dak Beau Bullen. Als nieuwe medewerker op de dienst bewonerscontacten volgt ze individuele dossiers op.

download item
Dag van de huurder
Dag van de huurder

Ons Dak trakteerde haar huurders weer op een frietje en een snack.

download item
Ons dak pakt sociale woonfraude aan
Ons dak pakt sociale woonfraude aan

Om een sociale woning te mogen huren, gelden er een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden houdt in dat je geen (gedeeltelijke) eigendom mag...

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer