Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
  • Ons Dak
begeleidings-overeenkomst woningen   nieuws   Ons Dak  

Begeleidingsovereenkomst

         

Waarom een begeleidingsovereenkomst?

Ons Dak wenst duurzame huurovereenkomsten af te sluiten, ook met (nieuwe) huurders die moeite hebben om zelfstandig of leefbaar te wonen.

We komen steeds vaker tot de vaststelling dat een groeiend aantal nieuwe huurders niet in staat is om duurzaam een huurovereenkomst aan te gaan. Het huurproces loopt reeds van af het begin mis of dreigt al snel mis te lopen.

Een begeleiding (naar de nieuwe woning) is dikwijls aangewezen. De voorwaarden en afspraken over een begeleiding worden vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst die deel uit maakt van de huurovereenkomst.

Deze begeleidingsovereenkomst wordt bij de nieuwe huurovereenkomst gevoegd en wordt door de nieuwe huurder voor akkoord ondertekend.  Een begeleidingsovereenkomst wordt steeds uitvoerig overlegd met de nieuwe huurder en begeleidingsinstanties zoals een OCMW, CAW, Noolim, Sherpa…

             

Wanneer wordt een begeleidingsovereenkomst voorgesteld?

Zodra een kandidaathuurder relatief hoog op de wachtlijst staat, krijgt deze aan huis een preventief kennismakingsbezoek van de medewerker “individuele bewonerscontacten”.

Deze gaat in gesprek met de kandidaathuurder, betreffende de verschillende domeinen (o.a. wonen, goed huisvaderschap, hygiëne en onderhoud, financiën, sociale fraude, begeleidende instanties, netwerk, …) die betrekking hebben op de huurrelatie met Ons Dak.

Tijdens deze gesprekken, probeert de medewerker bewonerscontacten de verschillende domeinen te analyseren en in kaart te brengen. Mocht uit dit gesprek blijken dat de kandidaathuurder moeilijkheden ervaart op één of meerdere domeinen die een invloed kunnen hebben op het duurzaam huren van een sociale woning, wordt dit samen besproken. De medewerker bewonerscontacten gaat dan samen met de kandidaathuurder op zoek naar eventuele oplossingen en maakt hier duidelijke afspraken over. Deze onderling gemaakte afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst gegoten.

         

Wie wordt betrokken bij een begeleidingsovereenkomst? 

In eerste instantie zal de begeleidingsovereenkomst afgesloten worden tussen de kandidaat huurder (nieuwe huurder) en Ons Dak. Meestal worden ook andere begeleidingsinstanties bij een begeleidingsovereenkomst betrokken.

Bv. In situaties waarbij de kandidaat huurder een (langdurig) pad van financiële problemen bewandeld heeft en budgetbegeleiding aangewezen is, kan Ons Dak dit mee opnemen in de begeleidingsovereenkomst. Zo hebben zowel Ons Dak als het OCMW een grotere zekerheid op een correcte opvolging.

 

Wat is het finale doel van een begeleidingsovereenkomst?

Een begeleidingsovereenkomst heeft als doel een duurzame huurovereenkomst aan te gaan met de kandidaat huurder, samenlevingsproblemen te vermijden, hygiënische leefomstandigheden en financiële zekerheden te borgen en om uithuiszetting (in de toekomst) omwille van onaangepast (woon)gedrag, te vermijden.

Het maken van duidelijke afspraken, voorkomt onzekerheden en werkt een duurzame huurovereenkomst in de hand. Zowel de verplichtingen van de huurder, alsook de noden/tekortkomingen worden geanalyseerd en in eventuele afspraken (oplossingen) gegoten.

Op deze manier kan er ook gekeken worden naar eventueel aanvullende hulp, om de huurder extra ondersteuning te bieden waar nodig.

 

webdesign by CRE8 | Disclaimer