Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
 • Ons Dak
kandidaat huurder woningen   nieuws   Ons Dak  

Ik wil me kandidaat stellen voor een huurwoning

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om een sociale woning te mogen huren. De huurprijs hangt af van je inkomen. Als je bij Ons Dak wil huren, moet je je inschrijven. Dit kan via onze inschrijvingstool.

Ik ben ingeschreven voor een huurwoning

Als je inschrijving in orde is, sta je op de wachtlijst voor een woning. Je kan zelf je plaats op de wachtlijst raadplegen. Bekijk ons animatiefilmpje over verschuivingen op de wachtlijst.

Om de twee jaar vraagt Ons Dak je om je inschrijving te vernieuwen. Indien je niet meer in aanmerking wenst te komen voor een sociale woning kan je je hier laten schrappen van onze wachtlijst.

Ik kom aan de beurt voor een huurwoning

Ons Dak stuurt je een brief wanneer je aan de beurt komt voor een woning. Je kan de woning aanvaarden of weigeren. Soms krijg je een begeleidingsovereenkomst.

Wanneer je de woning aanvaardt en je dossier in orde is, organiseert Ons Dak een plaatsbeschrijving. Je krijgt dan de sleutel van de woning. Als nieuwe huurder moet je een aantal zaken zelf regelen om met je woning in orde te zijn. Denk er ook aan om de juiste verzekeringen af te sluiten. Na je verhuis komt een medewerker op kennismakingsbezoek.

Ik wil een garage of handelspand huren

Ons Dak verhuurt ook garages en handelspanden die niet binnen de regeling van de sociale huur vallen.

Voorwaarden

Er zijn vier voorwaarden om sociaal te kunnen huren:

 1. Je bent ingeschreven in het belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister.
 2. Je bent ouder dan 18 jaar.
 3. Je inkomen zit onder de inkomensgrens.
 4. Je hebt geen woning of bouwgrond in bezit.

Indien je nog gehuwd bent, kan je je zonder partner inschrijven op voorwaarde dat je kan aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

Huurprijs

De huurprijs van een sociale woning hangt af van drie factoren:

 • de marktwaarde van de huurwoning;
 • de samenstelling van je gezin;
 • het inkomen van je gezin.

Elke huurder betaalt ook extra huurlasten.

Afspraak

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning vul je eerst het inschrijvingsformulier en de verklaring op eer in. Alle meerderjarige gezinsleden moeten het inschrijvingsformulier en de verklaring op eer voor eigendom ondertekenen. Dit kan je  downloaden of aanvragen.

Bij het inschrijvingsformulier zit een lijst van documenten die Ons Dak nodig heeft om na te gaan of je aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet:

 • inkomensbewijzen: belastingsbrief en/of fiscale fiches van 2014. Is het inkomen van 2014 te hoog, maar ligt je huidig inkomen lager, breng dan ook recente attesten en loonfiches mee (laatste drie maanden, vakantiegeld en eindejaarspremie);
 • identiteitskaart van alle meerderjarige gezinsleden.


Indien van toepassing in jouw situatie:

 • bewijs van lopende echtscheiding;
 • attest taalbereidheid;
 • formulier ‘verblijf van kinderen’ bij bezoekregeling of hoederecht;
 • attest van invaliditeit;
 • attest van inburgering.

Neem contact op met de medewerker van inschrijvingen voor een kennismakingsgesprek. We overlopen met jou de documenten en maken je inschrijving in orde.

Wachtlijst

Je krijgt bevestiging zodra je inschrijving in orde is. Vanaf dan sta je op de wachtlijst.

De wachtlijst is chronologisch opgesteld: wie zich eerst inschrijft staat vooraan op de lijst. Als nieuwe kandidaat sta je achteraan op de lijst. Wanneer er een geschikte woning vrijkomt, schuif jij omhoog op de lijst. Als je bovenaan op de wachtlijst staat, ben jij aan de beurt. Je krijgt van Ons Dak bericht.

De wachttijd kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Ons Dak moet met een aantal voorrangsregels rekening houden. Het kan voorkomen dat je achteruit gaat op de wachtlijst.

Je plaats op de wachtlijst

Je kunt zelf opzoeken wat je plaats op de wachtlijst is. Op je inschrijvingsbewijs vind je het inschrijvingsnummer terug.

 • Zet je inschrijvingsnummer in het vak hieronder
 • [Link naar de TOOL.]
 • Klik op ‘zoeken’
 • Dan zie je een lijst met woningen waarvoor jij kandidaat bent en je plaats in de wachtrij. Je kunt de lijst ook mailen of afdrukken. Via Street-View kan je de woning bekijken.
 • Ga je achteruit op de lijst? Lees hier waarom dat kan gebeuren.

Inschrijving vernieuwen

In de oneven jaren (dus 2017, 2019, 2021,...) actualiseert Ons Dak de wachtlijst. Je krijgt van Ons Dak bericht en je moet als kandidaat-huurder:

 • bevestigen of je nog kandidaat wil blijven voor een woning;
 • nakijken of je je voorkeuren wilt aanpassen;
 • nakijken of de samenstelling van je gezin nog correct is.


Je antwoord binnen de dertig dagen op de brief. Doe je dat niet, dan sta je niet meer ingeschreven voor een woning. Bij een nieuwe inschrijving sluit je terug onderaan de wachtlijst aan.

Aanvaarden

Wanneer een woning vrijkomt schrijft Ons Dak de eerste kandidaten op de wachtlijst aan. Weigert de eerste kandidaat, dan komt de tweede kandidaat in aanmerking enz.

Wanneer je als eerste aan de beurt komt en je aanvaardt de woning dan gaat Ons Dak na of je aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet.

De toewijzingsvoorwaarden zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden.

Wanneer je de woning aanvaardt, dan moeten alle meerderjarige gezinsleden de huurovereenkomst ondertekenen. Voor je de sleutels krijgt, schrijf je de waarborg van maximum 967 euro en 33 euro plaatsbeschrijvingskosten over aan Ons Dak.

Als  nieuwe huurder moet je bewijzen dat je over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikt. Je hebt één jaar vanaf de datum van je huurcontract om dit te bewijzen. Kan je nog geen Nederlands? Neem dan contact op met “Huis van Nederlands” of met “agentschap integratie en inburgering.

Weigeren

Je kan één keer een woning weigeren. Wanneer je een woning effectief aangeboden krijgt en je reageert niet of je weigert, telt dit als je eerste weigering.

Bij een eerste weigering blijf je bovenaan op de wachtlijst staan. Je krijgt drie maanden geen nieuw aanbod.

Na twee keer weigeren sta je niet langer op de wachtlijst. Je kan je opnieuw inschrijven.

Plaatsbeschrijving

Bij het overhandigen van de sleutels stelt Ons Dak een plaatsbeschrijving op. Samen met jou overloopt een medewerker de staat van de woning. We noteren de meterstanden van water, gas en elektriciteit. De plaatsbeschrijving wordt ter plaatse opgesteld en ondertekend door jou en de medewerker van Ons Dak.

Op het einde van de huurovereenkomst laat je de woning in dezelfde staat achter zoals je de woning kreeg aangeboden.

Nieuwe huurder

Wanneer je verhuist naar een nieuwe woning moet je een aantal zaken in orde maken:

 • Kies een energieleverancier en maak je contract in orde. Op de plaatsbeschrijving vind je de meternummers en de meterstanden.
 • Wanneer je verhuist geef je zo snel mogelijk je adreswijziging door aan de gemeente. Je krijgt hiervoor een attest van Ons Dak. Een wijkinspecteur komt langs om je verhuis vast te stellen. Nadien past de gemeente je domicilie aan naar je nieuw adres.
 • Ga langs bij je bank om de huur via een automatische opdracht te betalen. Je betaalt de huur vóór de tiende dag van elke maand.

Kennismakingsbezoek

Ons Dak maakt graag kennis met jou als nieuwe huurder. Een medewerker van de dienst burencontacten brengt je een bezoek. Je krijgt meer informatie over de werking van Ons Dak en over je woonomgeving. In sommige wijken organiseren Ons Dak en bewoners activiteiten voor de buurtbewoners.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust tijdens het kennismakingsbezoek.

Garages

Ons Dak verhuurt garages en ondergrondse parkeerplaatsen in Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Bree. Deze verhuring valt niet onder de regels van de sociale huur. De huurprijs is gebaseerd op reguliere tarieven op de markt. De huurcontracten zijn opzegbaar per maand. Bekijk de lijst van beschikbare garages.

Hoe kan je een garage huren? Vul het inschrijvingsformulier in en bezorg het ons.

Handelspanden

Ons Dak verhuurt enkele handelspanden, gelegen in de Bleumerstraat in Maaseik. Neem contact op met de medewerker huurdersdossier voor meer informatie.

Actualisatie

Tijdens de periode van april tot juli 2017 wordt de wachtlijst geactualiseerd.  Ben je voor 1 januari 2016 ingeschreven als kandidaat-huurder? Dan ontvang jij een brief waarin Ons Dak vraagt of je nog op de wachtlijst wilt blijven staan. Reageer tijdig op deze brief.

Let op: Als je niet reageert schrapt Ons Dak je als kandidaat-huurder.

Wil je je keuzes aanpassen? Dat kan. Vul het keuzeformulier in en bezorg dit samen met je actualisatiebrief voor 1 mei 2017 aan Ons Dak.

Heb je vragen? Voor actualisatie kan je enkel met ons contact opnemen van maandag tot en met donderdag.

Begeleidingsovereenkomst

Een begeleidingsovereenkomst hoort bij het huurcontract en omschrijft begeleiding die noodzakelijk is om zelfstandig alleen wonen mogelijk te maken.

Alle afspraken en inzet van de verschillende noodzakelijke diensten worden opgenomen in deze overeenkomst. Ons Dak streeft ernaar om op deze manier een duurzame huurovereenkomst af te sluiten, ook met kandidaathuurders die moeite hebben met zelfstandig wonen, rekening houdend met zichzelf of hun leefomgeving of die financieel minder zelfredzaam zijn.

Verzekeringen

 • Brandverzekering: Ons Dak heeft een bandverzekering afgesloten voor het pand.
 • Afstand van verhaal: In deze verzekering is de clausule "afstand van verhaal" opgenomen. Dit wil zeggen dat er bij schade aan het gebouw waar jij verantwoordelijk voor bent, de verzekering de schadevergoeding niet aan jou terugvraagt.
 • Inboedel: Als je een woning huurt bij Ons Dak ben je verplicht een inboedelverzekering af te sluiten. Deze verzekert je inboedel tegen brand- en waterschade.
 • Familiale verzekering / verzekering burgerlijke aansprakelijkheid:  Deze verzekering is niet verplicht maar wordt sterk geadviseerd.  De schade die je buren hebben wanneer er in jouw woning een brand of waterlek ontstaat, wordt vergoed. Zonder deze verzekering betaal je deze schade zelf aan de verzekeraar van je buren.
 • Diefstal of vandalisme: Je kan je inboedel (inclusief zelfgebouwde constructies) laten verzekeren tegen inbraak, vandalisme of glasbraak.
Verkoop van verhuurbare en onverhuurbare sociale huurwoningen
Verkoop van verhuurbare en onverhuurbare sociale huurwoningen

Vanaf 29/05/2022 tot 01/01/2028 mogen geen sociale huurwoningen meer verkocht worden.

download item
Welkom Michele en Astrid!
Welkom Michele en Astrid!

Michele Verstappen en Astrid De Sousa komen tijdelijk het team van Ons Dak versterken.

download item
Doorlopende opdracht en domiciliëring
Doorlopende opdracht en domiciliëring

Er zijn twee manieren waarop je je huur kan betalen: via een doorlopende opdracht, of via domiciliëring. We lichten het verschil kort toe.

download item
Cofely werd Equans
Cofely werd Equans

Engie Cofely veranderde van naam. De diensten en contactgegevens bleven hetzelfde maar de naam veranderde naar Equans.

download item
De nieuwe huurprijs
De nieuwe huurprijs

Begin december ontving je de nieuwe huurprijs voor je woning. Je betaalt de nieuwe huurprijs vanaf begin januari 2022.

download item
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit

Om ontmoetingen in de buurt te stimuleren plaatste Stad Maaseik op het speelplein van wijk Gasthuisveld een buurthuis.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer