Ons Dak

Nieuwe kandidaat sociale huurwoning

Bedankt. Je formulieringave werd correct doorgevoerd.

* verplicht in te vullen

1. Gezinssamenstelling

Vul de gevraagde gegevens van jezelf, je partner, medebewoner of kinderen die mee ingeschreven worden, in.

 • Ben je nog gehuwd, dan kan je je zonder partner inschrijven op voorwaarde dat deze niet mee zal verhuizen.
 • Iedereen die op het inschrijvingsformulier wordt vermeld, moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister. Het is niet voldoende als je ingeschreven bent in het wachtregister.
 • De aanvrager moet ouder zijn dan 18 jaar. Ben je nog geen 18 jaar maar ga je begeleid zelfstandig wonen of ben je een ontvoogd minderjarige? Dan kan je ingeschreven worden na het bezorgen van een bewijs.

Persoonlijke gegevens aanvrager

De referentiehuurder en zijn partner zijn de personen die rechten kunnen doen gelden op de sociale woning.

Indien je in het bezit bent van een buitenlandse identiteitskaart ben je verplicht ons hiervan een kopie te bezorgen.

* De totale grootte van uw bestanden mag maximaal 10MB bedragen. Laad enkel afbeeldingen van het type JPG, JPEG of PNG op.

Gegevens andere personen

Parter of medebewoner

Contactpersoon

2. Inkomen

Je beschikt samen met je partner die mee verhuist in het referentiejaar (meest recent beschikbare belastingbrief) over een inkomen dat lager ligt dan de wettelijk vastgelegde inkomensgrens.

Deze inkomensgrens kan je raadplegen via volgende link: https://www.onsdak.be/nl/kandidaat-huurder/voorwaarden.

Had je de voorbije 3 jaar inkomsten in België? Ons Dak vraagt deze zelf op.

Was je inkomen 3 jaar geleden gelijk aan 0? Je kan ons volgende bewijsstukken afleveren:

 • Een belastingbrief van 3 jaar geleden waaruit wij kunnen opmaken dat het inkomen niet 0 is;
 • Indien u in 2019 geen inkomen had, maar op heden wel: inkomensattesten van de laatste 3 maanden, vakantiegeld en eindejaarspremie van vorig jaar;
 • Indien er geen inkomen is vanaf 2019 tot op heden: de ingevulde en ondertekende verklaring op eer.

Was je inkomen 3 jaar geleden hoger dan de inkomensgrens? Je kan ons volgende bewijsstukken afleveren:

 • Inkomensattesten van de laatste 3 maanden, vakantiegeld en eindejaarspremie van vorig jaar.

3. Eigendom

Als je een woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik hebt in België of het buitenland kan je je niet inschrijven. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.

Je mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal) op een woning of bouwrond inbracht.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Je deelt een eigendom met je ex-partner.
 • Je hebt de eigendom of recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik gedeeltelijk kosteloos verworven.
 • Je woning is onaangepast aan je fysieke beperking of aan de fysieke beperking van een gezinslid.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf in het Vlaams Gewest).
 • Je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard max. twee maanden voor je inschrijving.
 • Je verloor het beheer over je woning door een faillietverklaring (art. XX.32 van het Wetboek van Economisch recht) of ten gevolge van een collectieve schuldenregeling (als vermeld in deel V, titel IV, van het Gerechtelijk Wetboek)

Heb je een blote eigendom? Vul dan de “Verklaring op eer – blote eigendom” in en bezorg deze aan ons.

Heb je een volledige eigendom? Je moet ons bewijzen dat deze eigendom aan een van bovenvermelde uitzonderingen voldoet.

Heb je geen eigendom? Vul de bijlage in de mail “Verklaring op eer – eigendom” in en bezorg ons deze samen met je getekende inschrijvingsformulier.

4. Taalkennisvereiste

U moet als (kandidaat-)huurder van een sociale woning beschikken over een basis taalvaardigheid Nederlands. U kan dat bewijzen bij inschrijving, toewijzing of ten laatste na 1 jaar sociaal huren.

Bezorg ons een kopie van een diploma of getuigschrift van basis-, secundair of hoger onderwijs van Vlaanderen of Nederland, of een attest kennis Nederlands. Ons Dak kan eveneens een mondelinge sneltest afnemen.

5. Keuzebeperking

Ben je slecht te been, maak je gebruik van een rollator of een rolstoel dan kan je kiezen voor onze gelijkvloerse woningen of appartementen met een lift. Veel van deze woningen worden voorbehouden aan kandidaten ouder dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar, dan kom je automatisch in aanmerking voor deze woningen.

Je kan ook kiezen voor aangepaste woningen. Deze woningen zijn aangepast voor personen met een fysieke beperking: bredere doorgangen, aangepast douche,… Indien u aangeeft interesse te hebben in deze aangepaste woningen, zal een medewerker van Ons Dak een huisbezoek brengen.

6. Huurprijs

Ik kan maximaal     euro betalen aan huur.

Jouw huurprijs zal berekend worden aan de hand van jouw inkomen.
Ter info: de gemiddelde huurprijs voor een woning/appartement is +/- €325.

7. Keuze type en ligging

Je kan bij inschrijving selecteren op enkele woningkenmerken. Duid in het menu één of meer keuzes aan. Een uitgebreide keuze kan je wachttijd positief beïnvloeden.

Je kan je keuzes niet te allen tijde aanpassen. Dit kan enkel:

 • Tijdens de tweejaarlijkse actualisatie waarbij er een opfrissing van de kandidaat-huurdersdossiers gebeurt.
  Je wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze actualisatie.
 • Bij een gezinswijziging. Je kan je keuzes aanpassen aan je nieuwe gezinssituatie;
 • Tussentijds kunnen de keuzes maximaal één keer per jaar aangepast worden in het jaar dat er geen actualisatie plaatsvindt. Dit op voorwaarde dat de kandidaat-huurder ingeschreven staat voor een periode van minstens één jaar.

Type woning

Kies type woning

Gemeente

Kies gemeente

Slaapkamers

Kies aantal slaapkamers

8. Wachttijd

Het is moeilijk te voorspellen wanneer je aan de beurt komt omdat wij niet op voorhand weten wanneer een woning vrijkomt. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaten die de laatste zes jaar minstens drie jaar wonen of gewoond hebben in de gemeente waarvoor je ingeschreven bent. Enkele dagen nadat je ingeschreven bent, kan je je plaats op de wachtlijst raadplegen op www.onsdak.be.

9. Verhuisaanvraag huurders Ons Dak

Als je bij Ons Dak huurt en een andere woning wenst, betaal je een werkingskost voor je verhuisaanvraag behalve wanneer je woning te klein is door natuurlijke aangroei.

10. Andere woonmaatschappijen

Ons Dak kan je inschrijvingsformulier overmaken aan andere sociale woonmaatschappijen. Ik geef toestemming dat Ons Dak mijn gegevens doorgeeft aan volgende sociale woonmaatschappijen:

Kies andere woonmaatschappijen

Inschrijven bij een woonmaatschappij is enkel nuttig als je de afgelopen 6 jaar minstens 3 jaar in één van de gemeentes van het werkgebied hebt gewoond/woont. Als dit niet van toepassing is, is de kans vrijwel onbestaande dat je een aanbod zal ontvangen.

11. Kies een van onderstaande mogelijkheden: