Ons Dak

Nieuwe kandidaat sociale huurwoning

 

* verplicht in te vullen

Persoonlijke gegevens

Aanvrager

Partner of medebewoner  

Contactpersoon  Gezinssituatie

Echtscheiding

Heb je momenteel een echtscheiding lopen of recent een echtscheiding opgestart?


Indien je nog gehuwd bent, kan je je zonder partner inschrijven op voorwaarde dat je kan aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Je kan dit bewijzen door ons een brief van een bemiddelaar, notaris of advocaat over je echtscheiding te bezorgen.

Zijn er kinderen die mee verhuizen?


− Kind verwijderen

Bezorg ons uw bezoekrechtregeling met handtekening van de andere partner ter bevestiging.

Zijn er andere personen die mee verhuizen?


− Persoon verwijderen

Inkomen

Om te kijken of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, raadplegen we je inkomen van drie jaar geleden (2016). Genoot je in 2016 inkomsten in België, dan kan Ons Dak deze zelf opvragen. In andere gevallen contacteren wij je om ons je inkomsten te bewijzen.

Eigendom

Heb je een woning of perceel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik in binnen- of buitenland?


Keuzes

Je kan je niet inschrijven voor een specifieke woning of woonproject van Ons Dak. Je kan wel je voorkeur geven voor een aantal specifieke woningkenmerken: gemeente, deelgemeente, type woning, gelijkvloers/lift en aantal slaapkamers.

Duid in het menu een of meer voorkeuren aan. Bij een uitgebreide keuze kom je voor meer woningen in aanmerking. Bij een selectieve keuze kom je voor minder woningen in aanmerking en zal je een langere wachttijd hebben.

Let op: Je kan je keuzes niet ten alle tijden aanpassen. Keuzes kunnen enkel aangepast worden tijdens een actualisatie. Deze vindt plaats in maart van elk oneven jaar. De volgende actualisatie is voorzien voor maart 2019.


Kies hoofdgemeente
Kies deelgemeente
Kies type woning
Kies gelijksvloers/lift
Kies aantal slaapkamers

Je komt in aanmerking voor 0 woningen.

 
Kies een van onderstaande mogelijkheden: