Ons Dak

Nieuwe kandidaat sociale huurwoning

 

* verplicht in te vullen

Persoonlijke gegevens

Aanvrager

Partner of medebewoner  

Contactpersoon  Gezinssituatie

Zijn er kinderen die mee verhuizen?


− Kind verwijderen

Bezorg ons uw bezoekrechtregeling met handtekening van de andere partner ter bevestiging.

Zijn er andere personen die mee verhuizen?


− Persoon verwijderen

Inkomen

Om te kijken of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, raadplegen we je meest recente belastingbrief. Genoot je in de voorbije drie jaar inkomsten in België, dan kan Ons Dak deze zelf opvragen. In andere gevallen contacteren wij je om ons je inkomsten te bewijzen.

Eigendom

Heb je een woning of perceel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal in België of het buitenland?


Je bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning werd ingebracht?


Andere woonmaatschappijen

Ons Dak kan je inschrijvingsformulier overmaken aan een andere sociale woonmaatschappij.

Maak hier je keuze aan welke maatschappij(en) Ons Dak je gegevens mag bezorgen:

Kies maatschappijen

Keuzes

Je kan je niet inschrijven voor een specifieke woning of woonproject van Ons Dak. Je kan wel je voorkeur geven voor een aantal specifieke woningkenmerken: gemeente, deelgemeente, type woning, gelijkvloers/lift en aantal slaapkamers.

Duid in het menu een of meer voorkeuren aan. Bij een uitgebreide keuze kom je voor meer woningen in aanmerking. Bij een selectieve keuze kom je voor minder woningen in aanmerking en zal je een langere wachttijd hebben.

Let op: Je kan je keuzes niet ten alle tijden aanpassen. Keuzes kunnen enkel aangepast worden tijdens een actualisatie. Deze vindt plaats in maart van elk oneven jaar. De volgende actualisatie is voorzien voor maart 2021.


Kies hoofdgemeente
Kies deelgemeente
Kies type woning
Kies gelijksvloers/lift
Kies aantal slaapkamers

Je komt in aanmerking voor 0 woningen.

 
Kies een van onderstaande mogelijkheden: