Ons Dak

Aanvraag sociale assistentiewoningen Stockheim

 

* verplicht in te vullen

Persoonlijke gegevens

Aanvrager

Indien je in het bezit bent van een buitenlandse identiteitskaart ben je verplicht ons hiervan een kopie te bezorgen.

* De totale grootte van uw bestanden mag maximaal 10MB bedragen. Laad enkel afbeeldingen van het type JPG, JPEG of PNG op.

Gekozen afbeelding:

  Inkomen

  Om te kijken of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, raadplegen we je meest recente belastingbrief. Genoot je in de voorbije drie jaar inkomsten in Belgiƫ, dan kan Ons Dak deze zelf opvragen. In andere gevallen contacteren wij je om ons je inkomsten te bewijzen.

  Eigendom

  Heb je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal in Belgiƫ?


  Heb je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal in het buitenland?


  Je bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning werd ingebracht?


  Taalkennisvereiste

  Je moet als (kandidaat-)huurder van een sociale woning beschikken over een taalvaardigheid Nederlands dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Je kan dat bewijzen bij inschrijving, toewijzing of ten laatste na 2 jaar sociaal huren.

  Bezorg ons een kopie van een diploma of getuigschrift van basis-, secundair of hoger onderwijs van Vlaanderen of Nederland, of een attest kennis Nederlands. Ons Dak kan eveneens een mondelinge sneltest afnemen.

  Keuzes

  Je bent ingeschreven voor een assistentiewoning van Stockheim in Stokkem.
  Het project bestaat uit 31 woningen.

   
  Kies een van onderstaande mogelijkheden: