Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
 • Ons Dak
wijziging gezinssituatie woningen   nieuws   Ons Dak  

Wijziging in de gezinssituatie

Wie is huurder?

 • Diegene die zich opgaf als toekomstige referentiehuurder
 • Zijn gehuwde of wettelijk samenwonende partner, op voorwaarde dat hij mee in de woning woont
 • Zijn feitelijke partner mits hij bij aanvang de sociale woning bewoont of minstens één jaar duurzaam samenwoont in de sociale woning en voldoet aan de voorwaarden

Al de andere inwoners zijn bijwoners.


Gezinsleden die vertrekken:

Iemand van je gezin verlaat de woning. Je geeft dit schriftelijk door aan Ons Dak. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Vertrek van een bijwoner
  Als de vertrekker zijn huur opzegt past Ons Dak je huur aan vanaf de maand volgend op het ontvangen van de opzeg en het omzetten van zijn domicilie.
 • Vertrek van een huurder
  Indien je echtgeno(o)t(e) de woning verlaat, dient ook hij/zij de huuropzeg te doen. De vertrekker zet zijn domicilie om. Ons Dak past je huurprijs aan vanaf de maand nadat het attest is aangekomen en het domiciel is omgezet. Indien hij/zij geen opzeg doet, past Ons Dak je huurprijs aan vanaf de derde maand volgend op het vertrek.
 • Bij het vertrek of overlijden van de laatste huurder moet de woning vrijgegeven worden. Indien er dan nog een bijwoner is (kinderen, andere meerderjarige personen), moeten zij verhuizen. De wet voorziet geen enkele uitzondering op deze regel. Ons Dak mag wel bij overlijden van de laatste huurder, de overblijvende bewoner langer de tijd geven om een andere woning te zoeken. Dit gebeurt steeds in overleg met Ons Dak. 

             

Personen die bij je komen wonen:

Wanneer iemand bij je komt inwonen, bespreek je dit vooraf met Ons Dak. Je ontvangt de nodige formulieren. Niet elke inwoonst wordt goedgekeurd. De wet bepaalt een aantal voorwaarden:

 • Indien je woning te klein is, kan de inwoning omwille van veiligheidsredenen niet goedgekeurd worden.
 • De nieuwe huurder moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:
  • geen eigendom hebben;
  • Nederlands spreken;
  • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden;
  • Onder bepaalde omstandigheden ingeschreven zijn bij de VDAB.
 • Voor een bijwoner zijn deze voorwaarden niet van toepassing

Na onderzoek van je aanvraag ontvang je van Ons Dak een bevestiging van de inwoning met:

 • de nieuwe huurprijsberekening;
 • een document waarmee de nieuwe inwoner zijn domicilie kan laten omzetten naar je woning. Met dit document dient hij naar de dienst bevolking te gaan van zijn gemeente.

Indien de nieuwe inwoner je partner is, wordt hij na één jaar automatisch huurder.

De nieuwe inwoner komt uit het buitenland. Hij vraagt de inkomsten van het referentiejaar op in zijn land van herkomst en bezorgt deze aan Ons Dak. Attesten in een andere taal dan het Nederlands  laat hij vertalen door een erkende  tolk.


Geboorte:

Bij de geboorte van een kind volstaat het Ons Dak te verwittigen. Voor de berekening van je huurprijs telt het kind mee vanaf 1 januari van het volgende jaar.


Overlijden:

Bij een overlijden hoeft er geen opzeg gedaan te worden. Een telefoontje naar Ons Dak om het overlijden te melden is voldoende.

Bij een overlijden maken we een onderscheid:

 • Overlijden bijwoner:
  Indien het inkomen van deze huurder meetelde, past Ons Dak je huurprijs aan vanaf de maand volgend op het overlijden. Indien hij geen inkomen had wijzigt er niets.
 • Overlijden huurder:
  Indien beide partners een inkomen hadden, valt het inkomen van de overledene weg vanaf de maand volgend op het overlijden.
  Indien enkel de overledene een inkomen had, berekenen we de huur vanaf de maand volgend op het overlijden op basis van je eerste eigen inkomen. Dit is ook het geval indien je samen met je overleden echtgeno(o)t(e) een gezinspensioen had. Van zodra je je eigen inkomen of pensioen kent, bezorg je ons een attest daarvan. Wij herberekenen dan je huur met terugwerkende kracht vanaf de maand na het overlijden.
Nieuwe voorwaarden sociale huurders
Nieuwe voorwaarden sociale huurders

Sociale huurders: Inschrijving bij VDAB en taalkennisvereiste

download item
Doorlopende opdracht en domiciliëring
Doorlopende opdracht en domiciliëring

Er zijn twee manieren waarop je je huur kan betalen: via een doorlopende opdracht, of via domiciliëring. We lichten het verschil kort toe.

download item
Cofely werd Equans
Cofely werd Equans

Engie Cofely veranderde van naam. De diensten en contactgegevens bleven hetzelfde maar de naam veranderde naar Equans.

download item
De nieuwe huurprijs
De nieuwe huurprijs

Begin december ontving je de nieuwe huurprijs voor je woning. Je betaalt de nieuwe huurprijs vanaf begin januari 2022.

download item
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit

Om ontmoetingen in de buurt te stimuleren plaatste Stad Maaseik op het speelplein van wijk Gasthuisveld een buurthuis.

download item
Boekenruilkastje in Tongerlo
Boekenruilkastje in Tongerlo

Danny uit Tongerlo heeft al twee jaar een boekenruilkastje voor zijn woning staan.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer