Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
 • Ons Dak
wijziging gezinssituatie woningen   nieuws   Ons Dak  

Wijziging in de gezinssituatie

Er zijn drie categorieën van huurders:

 • Categorie A:
  Het gezinshoofd en de wettelijke of feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van de huurovereenkomst de woning huren.
 • Categorie B:
  • De persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder na de aanvang van de huurovereenkomst.
  • De persoon die minstens twaalf maanden huurder categorie C is en die als partner samenwoont met een huurder categorie A.
 • Categorie C:
  • Alle andere meerderjarige personen die bij en na de aanvang van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de oorspronkelijke huurder .
  • Kinderen die meerderjarig worden.


Gezinsleden die vertrekken:

Iemand van je gezin verlaat de woning. Je geeft dit schriftelijk door aan Ons Dak. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Vertrek van een huurder categorie C
  Als de vertrekker zijn huur opzegt past Ons Dak je huur aan vanaf de maand volgend op het ontvangen van de opzeg en het omzetten van zijn domicilie. Indien het vertrekkende gezinslid geen huuropzeg doet, kunnen we je huur pas aanpassen vanaf de 3e maand die volgt op het omzetten van de domicilie.
 • Vertrek van een huurder categorie A of B
  Indien je echtgeno(o)t(e) de woning verlaat, dient ook hij/zij de huuropzeg te doen. Je bezorgt ons ook een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (opstarten echtscheiding). De vertrekker zet zijn domicilie om. Ons Dak past je huurprijs aan vanaf de maand nadat het attest is aangekomen.
 • Bij het vertrek van de laatste huurder categorie A of B moet de woning vrijgegeven worden. Indien er dan nog een huurder categorie C is (kinderen, andere meerderjarige personen), moeten zij verhuizen. De wet voorziet geen enkele uitzondering op deze regel. Ons Dak mag wel bij overlijden van de laatste huurder categorie A of B, de overblijvende bewoner langer de tijd geven om een andere woning te zoeken. Dit gebeurt steeds in overleg met Ons Dak.

               

Personen die bij je komen wonen:

Wanneer iemand bij je komt inwonen, bespreek je dit vooraf met Ons Dak. Je ontvangt de nodige formulieren. Niet elke inwoonst wordt goedgekeurd. De wet bepaalt een aantal voorwaarden:

 • Indien je woning te klein is, kan de inwoning omwille van veiligheidsredenen niet goedgekeurd worden.
 • De nieuwe inwoner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:
  • geen eigendom hebben;
  • Nederlands spreken;
  • indien inburgeringsplichtig: in het bezit zijn van een inburgeringscontract/ -attest;
  • indien huurder cat. C: een bijlage aan het huurcontract die jullie beiden dienen te tekenen en aan Ons Dak terug te bezorgen.

Na onderzoek van je aanvraag ontvang je van Ons Dak een bevestiging van de inwoning met:

 • de nieuwe huurprijsberekening;
 • een document waarmee de nieuwe inwoner zijn domicilie kan laten omzetten naar je woning. Met dit document dient hij naar de dienst bevolking te gaan van zijn gemeente.

Indien de nieuwe inwoner je partner is, wordt hij na één jaar automatisch huurder categorie B.

De nieuwe inwoner komt uit het buitenland. Hij vraagt de inkomsten van het referentiejaar op in zijn land van herkomst en bezorgt deze aan Ons Dak. Attesten in een andere taal dan het Nederlands  laat hij vertalen door een erkende  tolk.


Geboorte:

Bij de geboorte van een kind volstaat het Ons Dak te verwittigen. Voor de berekening van je huurprijs telt het kind mee vanaf 1 januari van het volgende jaar.


Overlijden:

Bij een overlijden hoeft er geen opzeg gedaan te worden. Een telefoontje naar Ons Dak om het overlijden te melden is voldoende.

Bij een overlijden maken we een onderscheid:

 • Overlijden huurder categorie C:
  Indien het inkomen van deze huurder meetelde, past Ons Dak je huurprijs aan vanaf de maand volgend op het overlijden. Indien hij geen inkomen had wijzigt er niets.
 • Overlijden huurder categorie A of B:
  Indien beide partners een inkomen hadden, valt het inkomen van de overledene weg vanaf de maand volgend op het overlijden.
  Indien enkel de overledene een inkomen had, berekenen we de huur vanaf de maand volgend op het overlijden op basis van je eerste eigen inkomen. Dit is ook het geval indien je samen met je overleden echtgeno(o)t(e) een gezinspensioen had. Van zodra je je eigen inkomen of pensioen kent, bezorg je ons een attest daarvan. Wij herberekenen dan je huur met terugwerkende kracht vanaf de maand na het overlijden.
Ons Dak brengt bewoners samen
Ons Dak brengt bewoners samen

Ons Dak ondersteunt bewoners in het organiseren van activiteiten. Het doel is om buren weer samen te brengen.

download item
nieuwe medewerkers technische dienst
nieuwe medewerkers technische dienst

Ben en Daan startten onlangs bij onze technische dienst.

download item
Ons Dak bouwt acht nieuwe woningen in Molenbeersel
Ons Dak bouwt acht nieuwe woningen in Molenbeersel

Ons Dak bouwt drie nieuwe woningen in de Schutterstraat en vijf appartementen in de Zandbosstraat in Molenbeersel.

download item
Dienst bewonerscontacten breidt uit
Dienst bewonerscontacten breidt uit

Begin augustus verwelkomde Ons Dak Beau Bullen. Als nieuwe medewerker op de dienst bewonerscontacten volgt ze individuele dossiers op.

download item
Dag van de huurder
Dag van de huurder

Ons Dak trakteerde haar huurders weer op een frietje en een snack.

download item
Ons dak pakt sociale woonfraude aan
Ons dak pakt sociale woonfraude aan

Om een sociale woning te mogen huren, gelden er een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden houdt in dat je geen (gedeeltelijke) eigendom mag...

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer