Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 
 • Ons Dak
wijzigingen huurder woningen   nieuws   Ons Dak  

Wetswijzigingen voor de huurder vanaf 1 januari 2020

Alle regels rond sociaal wonen zijn gebundeld in het kaderbesluit sociale huur. Vanaf 2020 wordt het kaderbesluit vereenvoudigd. We hebben de belangrijkste wijzigingen samengevat. Klik op onderstaande categorieën voor meer uitleg.

Wie is huurder?

Nieuwe inwoner: Wie moet aan welke voorwaarden voldoen?

Eigendom

Huuropzeg

Berekening huurprijs

- Inkomen

- Referentiejaar inkomen

- Leefloongrens

- Kenmerken van de woning

Wie is huurder?

  

Voorheen

Er bestonden drie categorieën van huurders:

 • Categorie A: referentiehuurder en de persoon die bij het begin van de huur partner is.
 • Categorie B: partner die na het begin van de huur wettelijk gaat samenwonen met huurder categorie A of die als feitelijke partner 1 jaar samenwoont met huurder categorie A.
 • Categorie C: alle andere meerderjarige personen die op duurzame wijze samenwonen met huurder categorie A of B.

   

Vanaf 2020

Er bestaan geen huurderscategorieën meer. Er zijn enkel nog huurders en bijwoners.

Wie is er huurder?

 • Diegene die zich opgaf als toekomstig referentiehuurder.
 • De gehuwde of wettelijke samenwonende partner op voorwaarde dat hij/zij mee in de sociale woning woont
 • De feitelijke partner mits hij/zij bij aanvang de sociale woning bewoont of minstens 1 jaar duurzaam samenwoont in de woning en aan de voorwaarden voldoet.

Alle andere personen zijn bijwoners.

Bijwoners:

 • Hebben geen persoonlijk woonrecht.
 • Moeten niet voldoen aan de inschrijvings-en inkomensvoorwaarden.
 • Hun inkomsten tellen niet mee voor de inkomensvoorwaarde (als kandidaat-huurder).
 • Hun inkomsten tellen mee voor de huurprijsberekening (behalve dat van minderjarige bijwoners en meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn).
 • Moeten de huurovereenkomst of bijvoegsel niet ondertekenen.
 • Duurzame bijwoners tellen mee voor het aantal bewoners.
 • Duurzame bijwoners tellen mee voor de rationele bezetting.

Nieuwe inwoner: Wie moet aan welke voorwaarden voldoen?

Voorheen

Partners of andere meerderjarige personen die komen bijwonen moeten voldoen aan de eigendoms -en taalbereidheidsvoorwaarden.

De inwoning mag niet leiden tot een onaangepaste bezetting van de woning (vb te veel personen in een te kleine woning).

         

Vanaf 2020

 • De partner die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder moet SAMEN met de referentiehuurder voldoen aan de inkomstenvoorwaarden. Hij moet ook voldoen aan eigendoms- en taalbereidheidsvoorwaarden.
 • De partner die na het begin van de huur feitelijk partner wordt van de referentiehuurder en die 1 jaar samenwoont met de referentiehuurder, moet NA ÉÉN JAAR duurzame samenwoonst SAMEN met de referentiehuurder voldoen aan de inkomstenvoorwaarden. Hij moet dan ook voldoen aan de eigendoms- en taalbereidheidsvoorwaarden.
 • Er zijn geen voorwaarden voor alle andere meerderjarige personen die op duurzame wijze komen inwonen.

De inwoning mag niet leiden tot een onaangepaste bezetting van de woning (vb te veel personen in een te kleine woning).

Eigendom

 

Voorheen

 • Huurders mogen geen grond of woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben zowel in binnen- als buitenland.
 • Uitzondering: indien kosteloos verworven.

  

Vanaf 2020

 • Huurders mogen geen grond of woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik, opstal of erfpacht hebben, zowel in binnen- als buitenland.
 • Uitzondering:
  • Indien kosteloos verworven.
  • Gedeeltelijk recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik kosteloos verworven: één jaar na toewijzing/inwoning vervreemden (verlenging mogelijk).
  • Kosteloze verwerving van woning/grond waarop gedeeltelijk recht van opstal/erfpacht geldt: één jaar na toewijzing/inwoning vervreemden (verlenging mogelijk).

Huuropzeg door de huurder

Voorheen

 • Gewone huuropzeg: opzegperiode van drie maanden
 • Verhuis naar een rusthuis of woonzorgcentrum: opzegperiode van één maand
 • Overlijden laatste huurder: huurcontract eindigt op het einde van de maand van het overlijden.

  

Vanaf 2020

 • Gewone huuropzeg: opzegperiode van drie maanden
 • Verhuis naar een rusthuis of woonzorgcentrum: opzegperiode van één maand
 • Overlijden laatste huurder: de opzegperiode eindigt op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden.

 

  

Inkomen

Welk inkomen telt mee voor de berekening van de huurprijs?

 

Voorheen

Inkomens die meetellen voor de berekening van de huurprijs:

 • van alle meerderjarige gezinsleden
 • van kinderen vanaf 25 jaar
 • van kinderen onder 25 jaar die niet altijd bij de huurder gewoond hebben of die gehuwd zijn.

Inkomens die niet meetellen:

 • van kinderen onder 25 jaar die altijd bij de huurder gewoon hebben
 • van inwonende ouders boven 65 jaar (voor de helft als ze jonger zijn dan 65 jaar)
 • van inwonende personen met een handicap of beperking

    

Vanaf 2020

Inkomens van alle meerderjarige gezinsleden tellen mee voor de berekening van de huurprijs.

Het inkomen van kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn telt niet mee.

 

Referentiejaar inkomen

Voorheen

Om de huurprijs te berekenen vertrekt men van het inkomen van drie jaar geleden. Voor 2020 zou dit 2017 zijn.

Vanaf 2020

Om de huurprijs te berekenen vertrekt men van het meest recente jaar waarvan een aanslagbiljet beschikbaar is (maximum drie jaar geleden). Binnen éénzelfde gezin zijn dus verschillende inkomensjaren mogelijk om de huurprijs te berekenen.

Leefloongrens

 

Voorheen

Indien je gezinsinkomen onder de leefloongrens ligt van jouw gezinssituatie, wordt je gezinsinkomen opgetrokken tot deze grens en telt dit voor de huurprijsberekening.

     

Vanaf 2020

Je gezinsinkomen wordt niet meer opgetrokken tot de leefloongrens van jouw gezinssituatie.

Kenmerken van de woning

Er veranderen twee zaken:

Marktwaarde

 • voorheen werd de marktwaarde van het pand geschat door de notaris.
 • Vanaf 2020 wordt de waarde van het pand bepaald door de huurschatter (schattingsmodel van het Agentschap Wonen Vlaanderen).

 

Energiecorrectie

 • Vanaf 2020 betalen huurders een toeslag indien het verwachte energieverbruik lager ligt dan het referentie-energieverbruik. Dit is van toepassing op nieuwere woningen of goed geïsolleerde woningen.
Nieuwbouw in Gruitrode
Nieuwbouw in Gruitrode

Ons Dak bouwt drie nieuwe woningen in de bestaande woonwijk in Gruitrode: Twee woningen in de Kruisveldstraat en een woning in de Derconingenstraat.

download item
Stebo neemt energiefactuur onder de loep.
Stebo neemt energiefactuur onder de loep.

Herman liet onlangs door Stebo een gratis energiescan uitvoeren in zijn appartement. Het doel was om energie te besparen en dus ook een lagere...

download item
Welkom Jos Rutten
Welkom Jos Rutten

Ons Dak bereidt haar team uit met een kwaliteitsbeheerder. Jos Rutten neemt deze taak op zich.

download item
Covid-19 Corona
Covid-19 Corona

De Covid-19 Corona-crisis en de maatregelen hieromtrent stellen Ons Dak voor ongekende uitdagingen. Uitdagingen die we graag aangaan voor onze...

download item
Aankomst Sinterklaas in wijk Gasthuisveld in Maaseik
Aankomst Sinterklaas in wijk Gasthuisveld in Maaseik

Zaterdag 23 november kwam Sinterklaas met zijn pietenbende aan in wijk Gasthuisveld in Maaseik.

download item
burenbabbel Geiboom Maaseik
burenbabbel Geiboom Maaseik

De senioren van de Geiboomstraat in Maaseik kwamen afgelopen zomer twee keer samen om bij te babbelen.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer