Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

Huurprijs

Om je huurprijs te berekenen houdt Ons Dak rekening met je gezinsinkomen, je gezinssamenstelling en de private huurwaarde van de woning. Je betaalt ook extra huurlasten.

Je huurprijs kan niet lager zijn dan de minimale huurprijs van de woning en niet hoger dan de marktwaarde van de woning.

De formule is: huurprijs = basishuur  –  gezinskorting  –  patrimoniumkorting  +  bijkomende huurlasten.

  

Basishuur

De berekening van de huurprijs vertrekt van je gezinsinkomen. De huur komt overeen met 1/55ste, 1/54ste, 1/53ste of 1/52ste van je gezinsinkomen op jaarbasis. De breuk van uw inkomen wordt bepaald door uw geïndexeerd gezinsinkomen te vergelijken met de inkomstengrens.

Deze inkomstengrenzen voor 2019 zijn:

alleenstaande: 24 852
alleenstaande mindervalide: 26 934
gezin: 37 276
verhoging grens per persoon ten laste: 2 084

  

Wanneer wordt welke breuk toegepast?

Geïndexeerd inkomen is lager dan of gelijk aan de inkomstengrens: 1/55
Geïndexeerd inkomen is hoger dan de inkomstengrens maar lager dan de inkomstengrens * 1,25: 1/54
Geïndexeerd inkomen is hoger dan de inkomstengrens * 1,25 maar lager dan de inkomstengrens * 1,5: 1/53
Geïndexeerd inkomen is hoger dan of gelijk aan de inkomstengrens * 1,5: 1/52

  

Huurlasten zijn hier nog niet inbegrepen. Je betaalt enkel meer wanneer je berekening lager uitkomt dan de minimale huurprijs van de woning.

De berekening vertrekt van het inkomen van drie jaar geleden. Dit noemt het referentiejaar. Voor de berekening van 2018 kijkt Ons Dak dus naar je gezinsinkomen van 2015.

Om je huurprijs te berekenen wordt het geïndexeerde netto belastbare inkomen van alle meerderjarige gezinsleden opgeteld. Het inkomen van de kinderen die nog geen 25 jaar oud zijn en die sinds hun 18 de jaar onafgebroken deel uitmaakten van het gezin, wordt niet meegerekend. Het inkomen van inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft meegeteld. Als ze 65 jaar of ouder zijn, wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook het inkomen van familieleden van de eerste en tweede graad die erkend zijn als ernstig gehandicapt, wordt niet meegerekend.

Ons Dak betaalt minder onroerende voorheffing als de huurder kinderen heeft of er een persoon met een handicap inwoont. Die korting betaalt Ons Dak automatisch terug aan de huurder behalve als hij al van een sociale korting geniet die groter is dan de vermindering onroerende voorheffing. Een huurder heeft dus geen recht op een vermindering onroerende voorheffing én een vermindering op de huur.

Gezinskorting

Per persoon ten laste krijg je een korting van 19 euro per maand. Voor een kind dat een ernstige handicap heeft, wordt het bedrag verdubbeld.

De som van deze kortingen is de gezinskorting. Wanneer ouders niet samenwonen, krijgt elk van de ouders afzonderlijk een korting van 9,5 euro. Je bezorgt Ons Dak het vonnis waarin co-ouderschap uitgesproken is of je ondertekent een verklaring.

       

Patrimoniumkorting

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die de woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die Ons Dak geeft.

De formule is: patrimoniumkorting = 142 € (722 € - marktwaarde) / (722 € - 278 €)
De korting wordt jaarlijks geïndexeerd. 

  

Huurlasten:

De huurlasten zijn kosten die naast de naakte huurprijs onlosmakelijk verbonden zijn aan de huur van een woning of appartement.

Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 bepaalt welke kosten ten laste zijn van de huurder en de verhuurder enerzijds en anderzijds de wijze waarop deze kosten berekend, verdeeld en aangerekend moeten worden.

Jaarlijks beslist de raad van bestuur over de toepassing en de berekening van de huurlasten.

Huurlasten die jaarlijks worden afgerekend:

Voor deze huurlasten hanteert Ons Dak het principe van maandelijkse voorschotten en een jaarlijkse afrekening op basis van de reële, gestaafde uitgaven (werkbonnen en/of facturen). De afrekeningen vinden plaats in het voorjaar van ieder jaar en hebben steeds betrekking op het voorgaande jaar.

Huurlasten die tot deze categorie behoren zijn onder andere:

  • onderhoud en/of de herstellingen in gemeenschappelijke delen;
  • onderhoud gemeenschappelijk groen;
  • verbruik van nutsvoorzieningen in de gemeenschappelijke of de individuele delen;
  • onderhoud, herstelling, keuring en veiligheidsvoorzieningen aan liftinstallaties;
  • onderhoud of herstellingen brandbestrijding (haspels, rookmelder, brandblusser, noodverlichting, rookkoepels, …);
  • kosten van de syndicus;
  • zorgvergoedingen assistentiewoningen;

De voorschotten worden jaarlijks samen met de nieuwe huurprijsberekeningen per complex of per entiteit én per huurlast berekend op basis van de reële kosten van laatst gekende afrekening met toepassing van een indexering. Kosten die wijzigen door recente gunningen of gewijzigde tarieven worden geactualiseerd.

 

Vaste huurlasten die niet jaarlijks worden afgerekend

Vaste huurlasten worden niet jaarlijks afgerekend. Het aandeel van de huurders in deze globale kost wordt jaarlijks gedetailleerd en gemotiveerd bepaald op basis van de kosten van het laatst gekende jaar. Het aandeel van de huurders wordt gelijk verdeeld over het aantal woningen die over het genot beschikken.

Voorbeelden van vaste huurlasten zijn:

  • de kosten voor kleine herstellingen, permanentie en onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties;
  • de onderhoudskosten voor de ventilatiesystemen;
  • de kosten in het kader van de (verplichte) brandverzekering met clausule afstand van verhaal ten voordele van de huurder;
Ons dak pakt sociale woonfraude aan
Ons dak pakt sociale woonfraude aan

Om een sociale woning te mogen huren, gelden er een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden houdt in dat je geen (gedeeltelijke) eigendom mag...

download item
Bezoek Ons Dak op afspraak
Bezoek Ons Dak op afspraak

Voorlopig blijft het kantoor van Ons Dak gesloten. Vanaf augustus 2021 ontvangt Ons Dak elke klant op afspraak.

download item
Ons Dak op de kaart
Ons Dak op de kaart

Via de interactieve kaart kan je online het patrimonium van Ons Dak raadplegen.

download item
Project Stockheim in de kijker
Project Stockheim in de kijker

Het project Stockheim in Stokkem is een van de 19 projecten die worden voorgesteld in het inspiratieboek sociaal wonen van de Vlaamse Maatschappij...

download item
Voormalig olympisch bokser Abdel Wahhabi groeide op in Kapelhof in Elen
Voormalig olympisch bokser Abdel Wahhabi groeide op in Kapelhof in Elen

Voormalig olympisch bokser Abdel Wahhabi groeide op in Kapelhof in Elen. Hij werd geïnterviewd door Fundamenten, het vakmagazine van de sociale...

download item
Ons Dak lanceert Mijn Dak
Ons Dak lanceert Mijn Dak

Om het online contact met onze klanten nog effieciënter te organiseren, lanceert Ons Dak een digitaal klantenportaal: Mijn Dak.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer