Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

 

Huurprijs

Om je huurprijs te berekenen houdt Ons Dak rekening met je gezinsinkomen, je gezinssamenstelling en de private huurwaarde van de woning. Je betaalt ook extra huurlasten.

Je huurprijs kan niet lager zijn dan de minimale huurprijs van de woning en niet hoger dan de marktwaarde van de woning.

De formule is: huurprijs = basishuur  –  gezinskorting  –  patrimoniumkorting  + energiecorrectie +  bijkomende huurlasten.

  

Basishuur

De berekening van de huurprijs vertrekt van je gezinsinkomen. 

De huur komt overeen met 1/55ste, 1/54ste, 1/53ste of 1/52ste van je gezinsinkomen op jaarbasis. De breuk van uw inkomen wordt bepaald door uw geïndexeerd gezinsinkomen te vergelijken met de inkomstengrens.

Deze inkomstengrenzen voor 2023 zijn:

alleenstaande: 28 105
alleenstaande mindervalide: 30 460
gezin: 42 156
verhoging grens per persoon ten laste: 2 356

  

Wanneer wordt welke breuk toegepast?

Geïndexeerd inkomen is lager dan of gelijk aan de inkomstengrens: 1/55
Geïndexeerd inkomen is hoger dan de inkomstengrens maar lager dan de inkomstengrens * 1,25: 1/54
Geïndexeerd inkomen is hoger dan de inkomstengrens * 1,25 maar lager dan de inkomstengrens * 1,5: 1/53
Geïndexeerd inkomen is hoger dan of gelijk aan de inkomstengrens * 1,5: 1/52

  

Huurlasten zijn hier nog niet inbegrepen. Je betaalt enkel meer wanneer je berekening lager uitkomt dan de minimale huurprijs van de woning.

De berekening vertrekt van het inkomen van drie jaar geleden. Dit noemt het referentiejaar. Voor de berekening van 2023 kijkt Ons Dak dus naar je gezinsinkomen van 2020.

Om je huurprijs te berekenen wordt het geïndexeerde netto belastbare inkomen van alle meerderjarige gezinsleden opgeteld. Het geïndexeerd inkomen van familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt wordt met 13 660,01 euro verminderd.

Ons Dak betaalt minder onroerende voorheffing als de huurder kinderen heeft of er een persoon met een handicap inwoont. Die korting betaalt Ons Dak automatisch terug aan de huurder behalve als hij al van een sociale korting geniet die groter is dan de vermindering onroerende voorheffing. Een huurder heeft dus geen recht op een vermindering onroerende voorheffing én een vermindering op de huur.

Gezinskorting

Per persoon ten laste krijg je een korting van 21 euro per maand. Familieleden van de eerste, tweede en derde graad die een ernstige handicap hebben, krijgen een dubbele korting.

De som van deze kortingen is de gezinskorting. Wanneer ouders niet samenwonen, krijgt elk van de ouders afzonderlijk een korting van 10,5 euro. Je bezorgt Ons Dak een ondertekende verklaring.

       

Patrimoniumkorting

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die de woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die Ons Dak geeft.

De formule is: patrimoniumkorting = 160 € (816 € - marktwaarde) / (751 € - 314 €)
De korting wordt jaarlijks geïndexeerd.  

  

Huurlasten:

De huurlasten zijn kosten die naast de naakte huurprijs onlosmakelijk verbonden zijn aan de huur van een woning of appartement.

Bijlage 27 bij het Besluit Vlaamse Code Wonen van 2021 bepaalt welke kosten ten laste zijn van de huurder en de verhuurder enerzijds en anderzijds de wijze waarop deze kosten berekend, verdeeld en aangerekend moeten worden.

Jaarlijks beslist de raad van bestuur over de toepassing en de berekening van de huurlasten.

Huurlasten die jaarlijks worden afgerekend:

Voor deze huurlasten hanteert Ons Dak het principe van maandelijkse voorschotten en een jaarlijkse afrekening op basis van de reële, gestaafde uitgaven (werkbonnen en/of facturen). De afrekeningen vinden plaats in het voorjaar van ieder jaar en hebben steeds betrekking op het voorgaande jaar.

Huurlasten die tot deze categorie behoren zijn onder andere:

  • onderhoud en/of de herstellingen in gemeenschappelijke delen;
  • onderhoud gemeenschappelijk groen;
  • verbruik van nutsvoorzieningen in de gemeenschappelijke of de individuele delen;
  • onderhoud, herstelling, keuring en veiligheidsvoorzieningen aan liftinstallaties;
  • onderhoud of herstellingen brandbestrijding (haspels, rookmelder, brandblusser, noodverlichting, rookkoepels, …);
  • zorgvergoedingen assistentiewoningen.

De voorschotten worden jaarlijks samen met de nieuwe huurprijsberekeningen per complex of per entiteit én per huurlast berekend op basis van de reële kosten van laatst gekende afrekening met toepassing van een indexering. Kosten die wijzigen door recente gunningen of gewijzigde tarieven worden geactualiseerd.

 

Vaste huurlasten die niet jaarlijks worden afgerekend

Vaste huurlasten worden niet jaarlijks afgerekend. Het aandeel van de huurders in deze globale kost wordt jaarlijks gedetailleerd en gemotiveerd bepaald op basis van de kosten van het laatst gekende jaar. Het aandeel van de huurders wordt gelijk verdeeld over het aantal woningen die over het genot beschikken.

Voorbeelden van vaste huurlasten zijn:

  • de kosten voor kleine herstellingen, permanentie en onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties;
  • de onderhoudskosten voor de ventilatiesystemen;
  • de kosten in het kader van de (verplichte) brandverzekering met clausule afstand van verhaal ten voordele van de huurder;
Nieuwe voorwaarden sociale huurders
Nieuwe voorwaarden sociale huurders

Sociale huurders: Inschrijving bij VDAB en taalkennisvereiste

download item
Doorlopende opdracht en domiciliëring
Doorlopende opdracht en domiciliëring

Er zijn twee manieren waarop je je huur kan betalen: via een doorlopende opdracht, of via domiciliëring. We lichten het verschil kort toe.

download item
Cofely werd Equans
Cofely werd Equans

Engie Cofely veranderde van naam. De diensten en contactgegevens bleven hetzelfde maar de naam veranderde naar Equans.

download item
De nieuwe huurprijs
De nieuwe huurprijs

Begin december ontving je de nieuwe huurprijs voor je woning. Je betaalt de nieuwe huurprijs vanaf begin januari 2022.

download item
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit
Buurtbewoners ontmoeten elkaar in de Unit

Om ontmoetingen in de buurt te stimuleren plaatste Stad Maaseik op het speelplein van wijk Gasthuisveld een buurthuis.

download item
Boekenruilkastje in Tongerlo
Boekenruilkastje in Tongerlo

Danny uit Tongerlo heeft al twee jaar een boekenruilkastje voor zijn woning staan.

download item
webdesign by CRE8 | Disclaimer