• Ons Dak
huurders
dossier
woningen   nieuws   Ons Dak  

Huurovereenkomst

Je sluit met Ons Dak een huurovereenkomst af. Hierin staan alle afspraken tussen de huurder en Ons Dak. Indien je de huurovereenkomst wil beëindigen, moet je een huuropzeg doen. Ons Dak maakt dan met jou een afspraak voor een voorcontrole. Tijdens de plaatsbeschrijving geef je de sleutels terug aan Ons Dak.

Ons Dak kan de overeenkomst slechts in uitzonderlijke situaties beëindigen.

Huurprijs

De huurprijs is voor elke huurder verschillend. Ons Dak houdt rekening met je inkomen, je gezinssamenstelling, de kwaliteit van de woning en de extra huurlasten. Dit bepaalt de wet.

Geef wijzigingen in je gezinssituatie of wijzigingen van je inkomen zo snel mogelijk door aan Ons Dak. Dit kan invloed hebben op je huurprijs.

De huurprijs wordt berekend op basis van je inkomstengegevens van drie jaar geleden. Is je huidig inkomen aanzienlijk lager dan dat van drie jaar geleden, dan kan je een huurprijsherziening aanvragen.

Betalen van de huur

Je betaalt de huur voor de tiende dag van elke maand. Neem bij betalingsmoeilijkheden zo snel mogelijk contact op met de juridisch medewerker. Zo kunnen wij je het beste en snelste helpen.

Huurovereenkomst

Elk gezinslid ouder dan 18 jaar ondertekent mee de overeenkomst.

Bij de huurovereenkomst ontvang je ook het reglement van inwendige orde.  Dit omschrijft de wederzijdse rechten en plichten van de huurder en van Ons Dak als verhuurder.

Huuropzeg

Je huur opzeggen kan altijd. Dit doe je schriftelijk. Je stuurt Ons Dak een brief of een mailtje of je geeft je opzegbrief af aan het loket. Vermeld in je brief je nieuw adres.

Download hier een standaard opzegformulier voor je woning of voor je garage.

Opzegtermijn

De opzegtermijn duurt drie maanden. De opzeg start de eerste dag van de nieuwe maand volgend op de maand waarin je de opzeg hebt gedaan. Bijvoorbeeld: je deed de huuropzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.

Bij overlijden eindigt de huurovereenkomst op het einde van de maand.

Bij verhuis naar een rust- of verzorgingstehuis geldt een opzegtermijn van één maand. Je bezorgt Ons Dak een attest van je opname.

Let op: je moet tijdens de opzegtermijn de huur blijven betalen.

Voorcontrole

Ons Dak komt ter plaatse en bekijkt samen met jou welke herstellingen of aanpassingen moeten gebeuren om de woning correct achter te laten. Een aantal herstellingen kan je zelf doen, sommige voert Ons Dak uit. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Ons Dak informeert je  welke nutsmaatschappijen je zelf moet contacteren tegen de verhuis. Pas je contract aan maar laat de voorzieningen niet afsluiten.

Plaatsbeschrijving

Wanneer je de sleutels terug overhandigt, overloopt Ons Dak samen met jou de staat van de woning. Alle vaststellingen worden genoteerd. Dit document is de plaatsbeschrijving. Eventuele schade herstelt Ons Dak op jouw kosten. Bevraag dus goed tijdens de voorcontrole wat je in orde moet maken om kosten te vermijden.

Tijdens de plaatsbeschrijving geef je de sleutels af aan Ons Dak. Enkele weken na de plaatsbeschrijving ontvang je een afrekening van de waarborg. Dit geeft een overzicht van hoe je waarborg wordt afgerekend. We verrekenen eventuele huurachterstallen, huurvoorschotten en openstaande facturen en herstellingen. Ons Dak schrijft het resterende bedrag over naar je rekening.

Uitzonderlijke situaties

Ons Dak kan in een aantal situaties de huurovereenkomst verbreken of een vonnis op verbreking bekomen:

  • bij ernstig wangedrag van de huurder, gezinsleden of bezoekers;
  • bij het niet naleven van de verplichtingen zoals vermeld in de huurovereenkomst en in het reglement van inwendige orde;
  • bij een huurachterstand;
  • wanneer de huurder een woning of een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik verwerft.

Wanneer Ons Dak de huurovereenkomst opzegt, geldt dit voor iedereen die in de woning woont.

Huurprijs

Je huur is gebaseerd op  je gezinsinkomen, de samenstelling van je gezin en de kenmerken van de woning. Dit bepaalt de wet. De huur is dus voor elke huurder verschillend.

Naast de huur, betaal je ook extra huurlasten. Afhankelijk van het type woning dat je huurt kunnen er vier soorten huurlasten zijn:

  • voorschot gemeenschappelijke kosten;
  • onderhoudskosten centrale verwarming;
  • onderhoudskosten ventilatie;
  • brandverzekering en huurdersaansprakelijkheid.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. In december ontvang je de nieuwe huurprijs. Deze gaat in vanaf 1 januari.

Heb je een huurprijsherziening lopen? Ons Dak neemt in december contact met je op om je te informeren over de aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.

Wijziging van je inkomen

Je gezinsinkomen kan soms dalen. Als je gezinsinkomen drie opeenvolgende maanden 20% lager is dan het gezinsinkomen van drie jaar geleden, kan je Ons Dak vragen om je huurprijs te herzien. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de maand na de maand waarin je ons alle bewijsstukken hebt bezorgd.  Elke zes maanden moet je Ons Dak een bewijs van je inkomen bezorgen.

Bij overgang naar pensioen bezorg je de medewerker huurdersdossier een attest van je pensioendienst en een uittreksel van de eerste uitbetaling.

Elk jaar in december loopt de huurprijsherziening af. Ons Dak neemt in december contact met je op je te informeren over de aanvraag tot verlenging van de huurprijsherziening.

Neem contact op met de juridisch medewerker en vraag een huurprijsherziening.

Wijziging in je gezinssituatie

Geef wijzigingen in je gezin zo snel mogelijk door aan de medewerker huurdersdossier. Dit kan via mail of telefonisch. Wijzigingen kunnen invloed hebben op je huurprijs.

Wanneer er iemand bij je komt wonen moet je eerst toestemming vragen aan Ons Dak. De nieuwe inwoner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Dit geldt niet als je getrouwd  bent. Verder moet de woning voldoende slaapkamers hebben om de inwoning goed te keuren. Dit bepaalt de wet.

Huur betalen

Je schrijft je huur over naar het rekeningnummer van Ons Dak: BE97 3350 0194 0349. Je huur moet ten laatste de tiende dag van elke maand betaald zijn. Neem contact op met je bank om via een vaste opdracht te betalen. Zo komt je huur steeds op tijd aan.

Betaal je huur op tijd. Als je te laat betaalt, kan Ons dak je een verhoging van 10% en wettelijke intresten aanrekenen.

Betalingsmoeilijkheden

Kan je je huur of rekening niet betalen? Heeft Ons Dak je een herinneringsbrief gestuurd? Het is in je eigen voordeel om betalingsproblemen niet te laten aanslepen. Neem op tijd zelf contact op met Ons Dak. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.  Mogelijk kom je in aanmerking voor een afbetalingsplan.

Huurprijsherziening

Huurders waarvan het huidig inkomen aanzienlijk lager is dan het inkomen van drie jaar geleden kunnen een herziening van de huurprijs aanvragen. Bij een huurprijsherziening vertrekken we van je huidig inkomen om de huurprijs te berekenen. Voor de huurprijs van 2017, download het aanvraagformulier en bezorg het volledig ingevuld aan Ons Dak.

Dag van de huurder
Dag van de huurder

Vrijdag 8 september 2017 trakteert Ons Dak al haar huurders op een frietje en een snack.

download item
buren babbelen bij
buren babbelen bij

Met het zonnetje van de partij brengt Ons Dak buren samen op in de buitenlucht.

download item
volg onze werven online
volg onze werven online

Alle lopende werven van nieuwbouw- en renovatieprojecten kan je vanaf nu online volgen.

download item
start keukenrenovatie
start keukenrenovatie

Ons Dak plaatst 443 nieuwe keukens. In een eerste fase worden 277 keukens vervangen, later nog eens 166.

download item
Gevelrenovatie Rechtestraat Stokkem
Gevelrenovatie Rechtestraat Stokkem

Ons Dak is gestart met de gevelrenovatie van Rechtestraat 42 en 44 in Dilsen-Stokkem.

download item
Garageverkoop en burenbabbel in Gruitrode
Garageverkoop en burenbabbel in Gruitrode

Enkele bewoners van Gruitrode en Ons Dak organiseerden op zaterdag 3 juni 2017 een garageverkoop en burenbabbel voor de buurtbewoners.

download item
webdesign by CRE8